Poznejte hodnoty svých pokerových kombinací

Font Size
A A A

Protože Texas Hold’em je celosvětově nejhranější formou pokeru, v tomto základním průvodci kombinacemi Texas Hold'em se zaměříme na to, že poker je karetní hra, která je založena na matematice a pravděpodobnosti. Kolikrát jste to již slyšeli, a jak dlouho vám trvalo, než jste přestali vnímat po slově „matematika“? Nikdo nechce trávit hodiny učením se hry, kterou chce prostě hrát. Rozumíme tomu. Jen si uvědomte, že pokud nebudete znát základy pokeru, dáte tím obrovské šance svým protivníkům.

Jinými slovy, toto je pokerová lekce, kterou si určitě nechcete nechat ujít. Proč? Je to správná volba startovních kombinací, spolu se znalostí, jak každá kombinace hraje na post-flopu, co bude tvořit základ vaší pokerové hry. To je pravda, bez ohledu na to, jakou formu pokeru budete právě hrát.

hra pouze. Pokud nastudujete změny výher s určitými startovními kombinacemi, získáte výhodu téměř nad všemi protivníky, proti kterým budete hrát.

Tabulka hodnocení karetních kombinací v pokeru

Zatímco ve hře Texas Hold’em existuje 169 jedinečných startovních kombinací, je zde pouze devět kategorií kombinací při vyložení karet. Podíváme se na ně individuálně, s hodnocením od nejlepších po nejhorší.

Čistá postupka (Straight Flush)

Čistá postupka je nejvyšší ze všech pokerových kombinací, spolu s královskou postupkou (Royal Flush), která tvoří absolutní špičku. Královská postupka je kombinace A-K-Q-J-10, vše ve stejné barvě. Čistou postupku tvoří jakékoliv po sobě jsoucí karty, například 10-9-8-7-6, také ve stejné barvě.

Poker (Four-of-a-Kind)

Poker, nebo také „čtveřice“ či „Quads“, je další kombinací s nejvyšším hodnocením po čisté postupce, a také velmi vzácná kombinace. Sestává ze čtyř karet stejné hodnoty například 5-5-5-5-K. Nejnižší poker je tvořen čtyřmi dvojkami a nejvyšší čtyřmi esy.

Full House

Další pokerovou kombinací s nejvyšším hodnocením po pokeru je Full House a jedná se o kombinaci trojice (Three-of-a-Kind) a páru (Pair). Například 10-10-10-8-8 je Full House zvaný „Tens full of Eights“. Nejvyšší možný Full House je A-A-A-K-K (Aces full of Kings), zatímco nejnižší je 2-2-2-3-3.

Flush

Flush (neboli „barva“) je pět karet stejné barvy. Flush je ve hře Texas Hold’em poměrně silná kombinace, přičemž nejvyšší možná Flush je „ace-high“, například A-K-Q-J-9, vše ve stejné barvě. Ve hře Hold'em piková Flush A-K-5-4-2 má stejnou pokerovou hodnotu jako křížová Flush A-K-5-4-2.

Postupka (Straight)

Postupka je pět jakýchkoliv karet v řadě za sebou. Nejvyšší možnou postupkou je A-K-Q-J-10 (také se nazývá „Broadway“). Postupkové kombinace pak jdou dolů až k 5-4-3-2-A, která je v pokerovém žargonu známa jako „Wheel“.

Trojice (Three-of-a-Kind)

Trojice je kombinace na další nižší příčce žebříčku pokerového hodnocení. Tato kombinace některé lidi často plete. Může znamenat kombinaci „Set“, kterou tvoří pár ve vaší ruce, například 7-7, dohromady s jinou 7 v kartách na stole. „Trips“ je pár v kartách na stole, například 5-5-4, s jinou 5 ve vašich startovních kartách.

Dva páry (Two Pair)

Dva páry je jedna z nejobvyklejších výherních kombinací ve hře Texas Hold’em. Tvoří ji dva páry, jak ostatně napovídá její název. Pokud držíte v ruce 8-8 a v kartách na stole je 7-7-3, pak máte dva páry, osmičky a sedmičky. S kartami Q-J a flopem A-Q-J máte také dva páry, královny a kluky.

Jeden pár (One Pair)

Jeden pár je prostě jeden pár, nic víc. Váš pár může být ve vašich startovních kartách, například J-J, nebo A-J a karty na stole A-10-9 pro pár es. Ve hře Hold’em může být pár i v kartách na stole, s kartami K-Q ve vaší ruce a 8-8-2 na stole. Zde máte pár osmiček, ovšem vaši protivníci také.

Žádný pár (No Pair)

Nejnižší možná kombinace ve hře Texas Hold’em is, kdy nedržíte ani pár, například startovní karty Ks-10s s kartami na stole 9h-3s-2d -7h-Jd. V tomto případě se vaše kombinace označuje spíše „King High“, místo „žádného páru“. Nicméně zde stále funguje systém hodnocení, protože „Ace High“ přebije „King High“ atd.

Zkratky pokerových kombinací

Existuje několik způsobů vyjádření (zápisu) pokerových kombinací. Jedním z nejběžnějších jsou zkratky typu „AsKd“ pro startovní kombinaci pikové eso (Ace of Spades), kárový král (King of Diamonds).

Níže je uveden seznam některých příkladů startovních kombinací a jejich významu.

Zkratka kombinace Celý název
A10 nebo A-10 Eso a desítka (Ace Ten)
As10d nebo As-10d Pikové eso (Ace of Spades), kárová desítka (Ten of Diamonds)
A10s Eso a desítka v barvě (Ace Ten suited)
A10+ A-X kombinace pouze s kickerem větším než 10
x, A-x nebo AX, A-X Eso plus jakákoliv jiná karta
JJ nebo J-J Kluci v zavřených kartách (Pocket Jacks)
JJ+ Pouze Pocket Jacks a větší páry, včetně QQ, KK a AA

Hodnocení a síla startovních karetních kombinací

Ve hře Hold'em existuje 1326 možných kombinací dvou zavřených karet. Ale protože AsKs má na pre-flopu stejnou hodnotu jako AdKd atd., skutečný počet kombinací s různou hodnotou je 169. Toto číslo je tvořeno 13 páry v zavřených kartách, 78 kombinacemi v barvě a 78 kombinacemi s různou barvou. Nejhorší kombinací je 3-2 na samém spodním konci a nejlepší je A-A na úplném vrcholu.

Hodnota vaší startovní kombinace bude mít velký vliv na vaše šance vyložit v riveru nejlepší kombinaci. Kombinace, jako je A-A, může vyhrát bank bez dalšího zlepšení, zatímco kombinace 7-2 by potřebovala udělat alespoň pár a pravděpodobně více, aby vyhrála. To je typ kombinací, které závisí mnohem více na blafování, aby byly úspěšné.

Startovní kombinace diktují, jakou „sílu“ si ponesete do flopu a dále. Nezapomínejte však, že vaše „startovní kombinace“ je jen……startovní kombinace! Na flopu přijdou ještě další tři kary a dvě možné karty na turnu a riveru. Absolutně všechno může drasticky změnit sílu vaší kombinace, jakmile budou tyto karty rozdány.

Jednou z klíčových věcí pro dobré hraní vaší kombinace je povědomí o tom, jak se síla vaší kombinace na pre-flopu zvýší nebo sníží na post flopu. Kombinace, jako je například A-K, je silná na pre-flopu, ale má také kapacitu se mílovými kroky zlepšit na post flopu. Pokud máte pár es nebo králů, budete mít nejvyšší pár s kickerem.

Startovní kombinace spadají do několika kategorií, které jsou následující:

Pár v zavřených kartách (Pocket Pair)

Jak název prozrazuje, je to startovní kombinace tvořená dvěma kartami stejné hodnoty, jako jsou sedmičky v zavřených kartách (Pocket Sevens), šestky nebo lepší, až po….esa.

Karty Broadway

„Broadway“ je pojem používaný k popisu kombinace, jež se skládá ze dvou karet, kterými jsou desítky nebo vyšší karty. Jako je například K-Q nebo K-J. Broadway v barvě znamená, že obě karty mají stejnou barvu. Tyto karty mohou vytvořit Broadway – nejlepší postupku ve hře Hold'em, A-K-Q-J-10. Pokud je tato postupka celá ve stejné barvě, nazývá se královská (Royal), kombinace s nejlepším hodnocením ve hře Hold'em.

Konektory (Connectors)

Mnoho hráčů ve hře Texas Hold’em rádo hraje konektory, jako jsou například J-10, 9-8 a 6-5, kvůli jejich potenciálu k vytvoření postupky. Pokud jsou tyto karty ve stejné barvě, hovoří se o nich jako o konektorech v barvě „suited connectors“.

Karty v barvě (Suited Cards)

Karty v barvě jsou prostě dvě karty se stejnou barvou. Karty v barvě, zejména pokud je jednou z nich eso, jsou perfektní pro vytváření kombinací Flush. Eso zaručuje, že budete mít nejlepší Flush, pokud ji získáte. Za předpokladu, že není možnost čisté postupky.

Gappers

Slovo „gapper“ se často používá k popisu karet, které jsou téměř vedle sebe, jsou ale odděleny mezerou, například 9-7 (často se označuje jako „single-gapper“). Pojem „double-gapper“ znamená, že mezi kartami chybí dvě karty, například 9-6. Mnoho hráčů rádo hraje tyto karty, protože výsledná postupka není v kartách na stole tak zřejmá.

Šance a pravděpodobnosti ve hře Hold'em

Jak jsme řekli na začátku tohoto průvodce, Texas Hold’em is je hra šancí a pravděpodobností. Matematická stránka pokeru může být poněkud nudná. Nicméně hráč, který si je více vědom šancí, je na bitvu lépe připraven.

Znalost, jaké šance má vaše kombinace, aby se stala nejlepší kombinací na pre-flopu, na flopu, na turnu a na riveru, vám pomůže lépe provádět složení, dorovnání, sázky a zvýšení. Budete také lépe vybaveni pro sázky na hodnotu, když máte nejlepší kombinaci.

Podívejte se na tabulku Texas Hold'em níže jako na pomůcku k tomu, kdy byste měli složit, dorovnat, sázet nebo zvýšit:

Používání tabulek, kalkulátorů a pokerových sledovačů

Pokerové šance jsou velmi komplikovaným tématem a ne něčím, co snadno mistrovsky zvládnete bez pomoci. Naštěstí nemusíte všechno vymýšlet sami. Dnes je k dispozici mnoho fantastických pomůcek, které hráčům pomáhají pochopit tuto složitou součást hry.

K dispozici je řada tabulek a online softwaru, který vám může pomoci šance vypočítat. Kalkulátory hodnoty a kalkulátory šancí se velmi snadno používají. Mohou vám ukázat, jaké šance a pravděpodobnosti jsou v jakékoliv situaci, do které se chcete vrhnout. Další sofistikovanější programy, jako je například software na sledování pokeru, vám mohou pomoci pochopit, kdy byste měli složit nebo sázet.

Většina těchto softwarových programů jsou při online použití legální. Měli byste to však dopředu konzultovat na vašem online pokerovém webu, abyste měli jistotu.

Síla kombinace na pre-flopu – Hold'em 9-Max

U her Texas Hold’em s 9 hráči (také se nazývají full ring) je síla kombinace dokonce ještě důležitější. Budete hrát proti 2krát více místům než ve hře 6-Max, proto musí být vaše startovní kombinace vybírány s větší péčí. Můžete však hrát více kombinací v pozici – a hrát je silněji. To platí zejména v případě banků bez zvýšení.

Dobré příklady startovních kombinací zahrnují všechny páry desítek nebo vyšších karet a jakékoliv dvě vysoké karty Broadway. Nevalné kombinace jsou nízké nespojené kombinace v různých barvách, například 7-2, nebo dokonce kombinace, které mají jednu vysokou kartu a jednu nízkou kartu, jako například Q-4.

Ještě silnější kombinace, například K-J, se mohou náhle stát nehratelnými s příliš mnoha akcemi v kole. Proto musíte mít na paměti akce na pre-flopu, když se rozhodujete, zda kombinaci hrát či nehrát. Vaše kombinace K-J může být přebita kombinací, jako je například A-K nebo dokonce K-K, v situacích s mnoha bláznivými pre-flop sázkami a zvýšeními v zahajovací pozici.

Pak je zde kicker, a musíte vzít v úvahu také svou pozici v kole, akci před vámi a jak mnoho hráčů bude jednat po vás, při rozhodování, zda hrát či nikoliv.

Tabulka otevíracích kombinací podle pozice – Hold'em 9-Max

Následující tabulka kombinací Texas Hold'em 9-Max podle pozice je dobrým výchozím vodítkem pro rozsahy startovních kombinací, a k tomu, jak je hrát. Rozsahy kombinací se rozšiřují, jak se přibližujete k pozici žetonu D, a zužují s množstvím zvýšení.

Všechny tabulky kombinací berou v úvahu relativní sílu kombinací protivníků, kterým můžete čelit. Tato tabulka je sice určena pro nováčky a hráče na střední úrovni, ale i pokročilejší hráči ji mohou použít jako dobrou pomůcku. Jako začátečník byste měli skutečně složit všechny kombinace, které nejsou uvedeny v této tabulce, protože jsou všechny pravděpodobně špatné!

Zahajovací pozice (UTG (EP1), UTG+1 (EP2))

Pokud všichni před vámi složí nebo pokud jednáte jako první – zvyšte AA-TT, AKs, AK, AQs, AQ

Pokud bylo dorovnáno – zvyšte AA-TT, AKs, AK, AQs, AQ

Pokud bylo zvýšeno – zvyšte jakékoliv zvýšení AA-QQ, AKs, AK a dorovnejte JJ-88

Prostřední pozice (MP1, MP2, HJCK (Hijack))

Pokud všichni před vámi složí – zvyšte AA-TT, ATs+, ATo+, KJs+, KQo

Pokud bylo dorovnáno – zvyšte AA-TT, ATs+, ATo+, KJs+, KQo a dorovnejte 99-22, KJo, QTs+, JTs

Pokud bylo zvýšeno – zvyšte jakékoliv zvýšení AA-QQ, AKs, AK a dorovnejte JJ-88

Koncová pozice (CO (Cut-Off), BTN (Button – žeton D))

Pokud všichni před vámi složí – zvyšte všechny páry, A2s+, A9o+

Pokud bylo dorovnáno – zvyšte AA-TT, ATs+, ATo+, KJs+, KQo a dorovnejte 99-22, A-2s+, KJo, QTs+, JTs

Pokud bylo zvýšeno – zvyšte AA-QQ, AKs, AKo a dorovnejte JJ-22

Small blind

Pokud všichni před vámi složí – zvyšte všechny páry, A2s+ A7o+

Pokud bylo dorovnáno – zvyšte AA-TT, ATs+, ATo+, KJs+, KQ a dorovnejte 99-22, A2s+, T9s+, T8s+, KJ

Pokud bylo zvýšeno – znovu zvyšte AA-QQ, AKs, AK a dorovnejte JJ-88

Big blind

Pokud všichni před vámi složí – automaticky vyhráváte a kolo hra končí

Pokud bylo dorovnáno – zvyšte AA-TT, ATs+, ATo+ a čekejte při všem jiném

Pokud bylo zvýšeno – znovu zvyšte AA-QQ, AKs, AKo a dorovnejte JJ-88, A2s+. ATo+, KTs+, Kto+

Přezdívky pokerových kombinací

Používání přezdívek je populární u mnoha sportů. Ve fotbale lidé v anglicky mluvících zemích říkají „booting it“ nebo „hoofing it“, když hráč tvrdě kopne do míče. To samé je v pokeru. V minulých letech dostalo mnoho kombinací přezdívky na základě historie anebo zkušeností hráčů. Zde je několik málo nejznámějších přezdívek, abyste se rychleji vyznali v pokerovém žargonu:

Big Slick – běžná přezdívka pro nejlepší nepárovou kombinaci ve hře Hold’em, která je A-K.

Doyle Brunson – pojem užívaný k popsání kombinace 10-2. Dvojnásobný šampion WSOP Main Event Doyle Brunson vyhrál světový titul dvakrát po sobě s touto kombinací.

(Fish) Hooks – pár kluků se také nazývá takto, nebo je znám pod názvem „Pair of Hooks“ nebo „Fish Hooks“, a to proto, že písmeno J ve slově „Jacks“ připomíná háček na ryby.

Cowboys – králové v zavřených kartách (Pocket Kings) se také běžně označují jako „Cowboys“.

(Full) Boat – Boat je další přezdívka používaná pro Full House.

Gutshot – pojem používaný k popisu dotažení „inside straight draw“, kdy jedna karta může udělat postupku.

Backdoor Hand – kombinace také známá jako „runner runner“, tato přezdívka také znamená, že k vytvoření kombinace jsou zapotřebí dvě karty. Jako když hráč má 10-9 a karty na stole jsou 7-4-2 a chytí 8 na turnu a J na riveru. Můžete říct „river-rat“?

Wheel – populární pokerový název pro možnou postupku, která je A-2-3-4-5.

Two Snowmen – osmičky v zavřených kartách jsou někdy nazývány „Snowmen“ (sněhuláci), právě kvůli svému kulatému tvaru.

Open Ended – pojem používaný k popisu, že dotažení postupky „straight draw“ je otevřené („open“) na obou koncích („end“). Například 10-9 s kartami na stole 8-7-2 k tomu potřebuje J nebo 6.

Rockets – jakákoliv kombinace, která zahrnuje esa držená hráčem, je často označována, že hráč drží „Rockets“ nebo „Pocket Rockets“.

Dead Man's Hand – známý kovboj Divoký Bill (Wild Bill) byl údajně zabit v saloonu, když držel esa a osmičky. Nyní se kombinace A-8 také nazývá „Dead Man's Hand“ (Kombinace mrtvého muže).

Valentines – speciální název pro speciální kombinaci, Kh-Qh je známa jako „Valentines“ ze zjevných důvodů.

Phil Hellmuth – Black Pocket Nines se staly známou kombinací hráče Phil Hellmuth poté, co s ní vyhrál 1989 WSOP Main Event.

Kojak – startovní kombinace K-J se často označuje jako „Kojak“ jako vzpomínka na detektiva z amerického TV seriálu, jedinečného Kojaka – „Who Loves ya, baby?“ Savalas.

The Ladies – dvě královny jsou také známé jako dvě dámy (Two Ladies), někdy se ale nazývají také „Cowgirls“, jako protějšek ke „Cowboys“.

Maverick – kombinace Q-J je občas nazývána „Maverick“ jako odkaz na ústřední melodii TV seriálu, kde je v textu „living on jacks and queens“. Mavericks byli hazardní hráči, kteří cestovali na „starý dobrý západ“.

TNT – desítkám v zavřených kartách (Pocket Tens) se někdy říká TNT. Jen s nimi nevybuchněte s klukem na flopu nebo turnu.

Bylo to pro vás zajímavé?    

Děkujeme vám, že nám pomáháte se zlepšovat

     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.