Pokerová terminologie

Nyní, když jste se rozhodli naučit se, jak hrát online poker, musíte se seznámit s jeho žargonem! Některé pokerové výrazy jsou jasné, ale jiné již tak srozumitelné nejsou. Proto jsme vytvořili kompletní seznam pokerových pojmů, který vám pomůže zvládnout jedinečný jazyk hry a hrát jako profesionál!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Objeví se vkladový formulář

Aces Full:

Pětikaretní pokerová kombinace, kterou tvoří Full House se třemi esy a jakýmkoliv párem.

Ace-High:

Pětikaretní pokerová kombinace, která obsahuje jedno eso, ale bez kombinace postupka nebo Flush.

Aces Up:

Pětikaretní pokerová kombinace, která obsahuje dva páry, z nichž jeden je tvořen esy.

Akce (Action):

Pojem pro „sázení“. Zahájení sázení může být označeno jako zahájení akce.

Aktivní sázka (Active Bet):

Sázka (tj. sázky blind, sázky, zvýšení).

Aktivní hráč (Active Player):

Jakýkoliv hráč, který se dosud účastní aktuální hry.

All-in:

Pokud hráč spotřebuje všechny své žetony a/nebo je odpojen, ale stále zůstává aktivním hráčem.

American Airlines:

Dvě esa.

Ante:

Počáteční peněžní částka vložená do banku každým hráčem, který si přeje účastnit se hry. Ante se platí v hrách Stud a Draw poker, ale nepoužívají se v hrách Hold'em nebo Omaha Poker.

B

Bad Beat:

Pokud zvítězí původně slabá kombinace, šťastně doplněná dotažením karty.

Belly Buster:

Dotáhnout a/nebo získat kartu Inside Straight.

Sázka (Bet):

Vložení žetonů do banku.

Sázka na bank (Bet the Pot):

Vsazení částky, která se rovná hodnotě banku.

Kolo sázek (Betting Round):

Úsek pokerové hry, kdy mají hráči možnost složit, vsadit, čekat nebo zvýšit. Každé kolo sázek končí, pokud byla dorovnána poslední sázka nebo zvýšení, nebo pokud všichni hráči s výjimkou jediného složili své karty.

Bicycle:

Pokerová kombinace tvořená postupkou A-2-3-4-5.

Big Blind:

Počáteční povinná sázka, v hrách Holďem a Omaha poker, kterou vsází hráč sedící na druhém místě nalevo od dealera, po směru hodinových ručiček. Big blind se rovná dolnímu limitu sázek příslušných stolů. Například u stolů 10 $-20 $ bude big blind 10 $.

Big Slick:

Pokerová kombinace, která obsahuje eso a krále.

Blind:

Počáteční povinné sázky vložené do banku prvními dvěma hráči sedícími nalevo od dealera, po směru hodinových ručiček, v hrách Hold'em a Omaha poker. Viz „small blind“ a „big blind“.

Zvýšení blind (Blind Raise):

Pokud hráč zvýší naslepo, aniž by si prohlédl svou kombinaci.

Blufovat (Bluff):

Pokračovat v sázení v pokerové hře i při držení slabé kombinace. Strategii „blufování“ se obvykle používá s nadějí, že oklamáním nebo zastrašením ostatních hráčů ve hře je blufující hráč donutí „složit“, a tak vyhrát bank.

Karty na stole (Board):

Označuje sdílené karty (viz „společné karty“) umístěné uprostřed pokerových stolů Hold'em a Omaha. „Prohlédnout si karty na stole“ znamená prohlédnout si tyto viditelné karty. Karty na stole jsou viditelné pro všechny hráče u stolu a jsou jimi sdíleny. V pokerových hrách Stud má každý hráč své vlastní karty na stole.

Nejnižší pár (Bottom Pair):

Pokud hráč použije nejnižší kartu ve flopu k vytvoření páru s jednou ze svých vlastních karet.

Broadway:

Pokerová kombinace tvořená postupkou s esem jako nejvyšším listem (10-J-Q-K-A).

Bring-in:

Povinná první sázka sázená v prvním kole sázek pouze v pokerové hře Stud. Bring-in obvykle sází hráč vykládající kartu s nejnižší hodnotou; i když v některých hrách tak musí učinit rovněž hráč vykládající kartu s nejvyšší hodnotou. Ve všech dalších kolech má hráč, který vykládá kombinaci s nejvyšší hodnotou v kartách na stole, možnost sázet první, nebo nesázet.

Bring It In:

Zahájit sázení v hrách prvního kola sázek.

Broomcorn's Uncle:

Hráč, který použije všechny své žetony v rámci sázení sázek ante.

Bullets:

Pár es.

Bump:

Zvýšit.

Žeton D (Button):

Kulatý plastový disk, s označením „D“, který se používá k označení/identifikaci aktuální pozice dealera ve hře. Po každé hře se žeton D posune doleva, po směru hodinových ručiček, před dalšího aktivního hráče sedícího u stolu.

Buy-In:

Minimální peněžní částka požadovaná po hráči při usednutí ke konkrétnímu pokerovému stolu.

C

Dorovnat (Call):

Srovnat nebo vyrovnat částku poslední sázky, která byla vsazena.

Cap:

Provést poslední a konečné zvýšeníkola sázek, na základě maximálního počtu povolených zvýšení pro kolo sázek v pokerové hře.

Case žetony (Case Chips):

Poslední žetony hráče.

Vybrat peníze (Cash Out):

Opustit hru a vyměnit si své žetony za peníze.

Čekat (Check):

Odmítnout vsazení počáteční sázkykola sázek a přenechat tuto možnost dalšímu aktivnímu hráči. Jakmile byla vsazena počáteční sázka kola sázek, nemají již hráči možnost čekat a mohou pouze dorovnat, zvýšit nebo složit (viz níže).

Čekat-zvýšit (Check-Raise):(Check-Raise)

Pokud hráč nejprve čeká a poté zvýší v kole sázek.

Rozdělit :(Chop):

Vrátit sázky blind hráčům, kteří je vsadili, pokud v prvním kole sázek pokerové hry žádní další hráči nezvolí možnost dorovnat. Hra poté přejde do dalšího kola hry. Bývá také označováno jako „rozdělení banku“.

Tajná dohoda :(Collusion):

Pokud se dva nebo více hráčů tajně spojí k podvádění při pokerové hře.

Společné karty (Community Cards):

Karty umístěné lícem nahoru uprostřed stolu, které jsou v pokerových hrách Hold'em a Omaha viditelné všem hráčům a jsou jimi sdíleny.

Cowboys:

Dva králové.

D

Mrtvá sázka (Dead Bet):

Neaktivní sázka nebo pokutový poplatek, který je vložen do banku, na který ale ostatní hráči u stolu nemusí reagovat (tj. pokud hráč při opětovném usednutí ke stolu promešká obě sázky blind, musí takový hráč vsaditživou sázku, která se rovná big blindu, plus mrtvou sázku, která se rovná small blindu).

Kombinace mrtvého muže (Dead Man's Hand):

Dva páry - esa a osmičky (pověstný pistolník Wild Bill Hickock byl při hraní této kombinace zezadu zastřelen).

Dealer:

Hráč, který buď skutečně, nebo obrazně, rozdává karty ostatním hráčům u pokerového stolu.

První odkrytá karta (Door Card):

Je to první vyložená (lícem nahoru umístěná nebo odkrytá) karta hráčovy kombinace ve hře Stud poker.

Zakrytá karta (Down Card):

Zavřené karty - karty, které jsou rozdávány lícem dolů.

Doyle Brunson:

Kombinace Holďem pokeru tvořená 10-2 (Brunson s těmito kartami v závěrečné kombinaci dva roky po sobě vyhrál světový šampionát).

Nadějná kombinace (Drawing Hand):

Aktuálně relativně bezcenná kombinace, která má ale potenciál stát se silnou kombinací. Nejobvyklejšími typy nadějných kombinací jsou čtyřkaretní postupky a čtyřkaretní kombinace flush.

Drop:

Složit.

Ducks:

Pár dvojek.

Dvojky :(Deuces)

Pár dvojek.

E

Zahajovací pozice (Early Position):

Pozice hráče v kole sázek, v níž hráč musí hrát před většinou ostatních hráčů u stolu (obvykle se tím míní dva hráči sedící vlevo od hráčů, kteří vsází sázky blind).

F

Fifth Street:

Pátá společná karta, umístěná lícem nahoru uprostřed stolu, v hrách Hold'em nebo Omaha poker. Tato karta se častěji nazývá „River“. Takto může být také označena pátá karta přijatá ve hře 7-card Stud poker.

Dorovnání bez navýšení (Flat Call):

Dorovnání sázky bez zvýšení.

Flop:

První tři společné karty, umístěná společně lícem nahoru uprostřed stolu, v hrách Hold'em nebo Omaha poker.

Flop hry (Flop Games):

Pokerové hry (Hold’em a Omaha) hrané s použitím společných karet, které jsou rozdány lícem nahoru do středu stolu.

Flush:

Pokerová kombinace tvořená 5 kartami stejné barvy (bývá také označována jako „barva“), například piková kombinace 3-4-8-10-K.

Flush Draw:

Kombinace tvořená čtyřmi kartami stejné barvy, například křížová kombinace 3-4-8-10, držená v naději, že hráči přijde pátá karta stejné barvy (v tomto případě další křížová karta), která kombinaci doplní na kombinaci Flush.

Složit (Fold):

Odhodit kombinaci uprostřed hry, a tím ztratit všechny žetony (jsou-li nějaké) do té doby vložené do banku.

Požadovaná sázka (Forced Bet):

Požadovaná sázka, která zahajuje akci v prvním kole pokerové hry (viz sázka „blind)“.

Poker (Four of a Kind):

Čtyři karty se stejnou číselnou nebo obrázkovou hodnotou (viz také „poker (Quads)“).

Fourth Street:

Čtvrtá společná karta, umístěná lícem nahoru uprostřed stolu, v hrách Hold'em nebo Omaha poker. Tato karta bývá častěji označována jako „Turn“. Takto může být také označena čtvrtá přijatá karta ve hře 7-card Stud poker.

Full House:

Pokerová kombinace tvořená třemi kartami stejné hodnoty a dvěma kartami jiné stejné hodnoty, například kombinace 7-7-7-5-5.

G

Gut Shot:

Dotáhnout a/nebo získat kartu Inside Straight.

H

Kombinace (Hand):

Nejlepších pět karet hráče.

Heads-up hra (Heads-up Play):

Situace, kdy v pokerové hře zůstali již jen dva zbývající hráči.

Nejvyšší karta (High Card):

Nejvyšší karta v kartách na stole, které tvoří kombinaci s nejnižší výherní hodnotou.

High-Low Poker:

Jakákoliv pokerová hra, ve které je bank rozdělen mezi nejvyšší a nejnižší kombinace. Je možné mít kombinaci, která vyhraje obojí, například kombinace A-2-3-4-5 je postupka, je ale také (ve většině forem high-low pokeru) považována za nejnižší možnou kombinaci. V některých high-low pokerových hrách je nejnižší možnou kombinací A-2-3-4-6, zatímco v jiných (i když to obvykle platí pouze u low her) je nejnižší možnou kombinací 2-3-4-5-7 (jelikož tato kombinace neobsahuje eso).

Hold'em:

Pokerová hra, známá také jako Texas Hold 'em, při níž hráči obdrží dvě zakryté karty a pět odkrytých společných karet. Viz kompletní popis hry v sekci Herní pravidla 888poker Poker.

HoleCards:

Karty hráče, které jsou zakryté a které ostatní hráči nemohou vidět.

I

Inside Straight Draw:

Kombinace čtyř karet, která potřebuje být doplněna jednou další konkrétní kartou kdekoliv uprostřed kombinace, aby vytvořila kompletní postupku (tj. 4-6-7-8, kde pouze 5 může hráči dát postupku). Tato kombinace je opakem kombinace „Open-ended Straight Draw“, ve které je k dokončení postupky zapotřebí karta na jednom z konců kombinace.

J

Jackpot Poker:

Forma pokeru, ve které herna nebo kasino zaplatí jackpot každému hráči, který nevyhrál bank, přestože držel kombinaci s velmi vysokou hodnotou (obvykle Aces Full or Better).

K

Klíčová karta (Key Card):

Jedna konkrétní karta, která hráči umožňuje velké dotažení nebo tvoří jeho kombinaci.

Klíčová kombinace (Key Hand):

V seanci nebo turnaji jedna konkrétní kombinace, která pro hráče znamená zlomový bod, ať již k lepšímu nebo k horšímu.

Kicker:

  1. Ve hře Draw poker samostatná karta, držená společně s párem s úmyslem sestavit dva páry. Například držení kombinace 3-3-K a dotažení dvou dalších alternativních karet s úmyslem získat buď další 3 (pro vytvoření trojice) nebo dalšího krále (pro vytvoření dvou párů, Kings-high).
  2. Ve hře Holďem poker nejvyšší držená samostatná karta mezi dvěma hráči, z nichž oba drží stejný pár. Například:
    1. Karty na stole jsou A-10-8-5-2.
    2. Hráč č. 1 drží jako svou kombinaci A-J.
    3. Hráč č. 2 drží jako svou kombinaci A-Q.

Každý z hráčů drží pár es, hráč č. 2 má však kicker (Q) s vyšší hodnotou, a proto vyhrává bank.

Kick It:

Zvýšit.

Knock:

Čekat.

Kojak:

Kombinace, která obsahuje krále a kluka.

L

Ladies:

Dvě dámy.

Koncová pozice (Late Position):

Pozice hráče v kole sázek, v níž hráč musí hrát až po většině ostatních hráčů u stolu (obvykle se tím míní dvě pozice napravo od Dealera).

Lay Down Your Hand:

Pokud hráč složí svou karetní kombinaci.

Lead:

První hráč, který sází v kole sázek.

Limit Poker:

Běžná varianta pokeru, ve které je předem stanovena výše sázek. Například při hře „10 $-20 $“ jsou sázky a zvýšení omezeny na částku 10 $ v zahajovacích kolech a na částku 20 $ v závěrečných kolech.

Limper:

První hráč, v prvním kole sázek, který dorovná sázky blind.

Limp In:

Vložit žetony do bankudorovnáním, spíše než zvýšením (srovnat sázku co možná nejlevněji). („Limp In“ obvykle nastává, když první osoba oznámí dorovnáníbig blindu.)

Živá sázka (Live Bet):

Aktivní sázka, na kterou musí všichni ostatní hráči u stolu reagovat (tj. sázky blind, sázky, zvýšení).

Živý blind (Live Blind):

Pokud hráč vsadí sázku blind a je mu poté umožněno zvýšit, i když žádný další hráč nezvýšil. Bývá také označován jako „Option“.

Živá(é) karta(y) (Live Card(s)):

Karty, které ještě nikdo neviděl a předpokládá se, že jsou stále ve hře, v hrách Stud poker.

Živá kombinace (Live Hand):

Kombinace, která má stále potenciál vyhrát bank.

M

Hlavní bank (Main Pot):

Střední bank (The centre Pot) Všechny další sázky jsou vsázeny do odděleného(ých) banku(ů), o který(é) pak soutěží všichni zbývající hráči. Oddělené banky vznikají, když hráč(i) hraje(í) All-in.

Připravit (Make):

Příprava karet k rozdávání se označuje jako zamíchání karet.

Maniak (Maniac):

Agresivní hráč, který hraje mnoho her.

Dorovnat (Meet):

Bývá také označováno jako „dorovnat (Call)“.

Prostřední pár (Middle Pair):

Ve flopových hrách, pokud hráč vytvoří pár pomocí jedné ze svých zakrytých karet a prostřední karty ve flopu.

Prostřední pozice (Middle Position):

Pozice hráče v kole sázek, někde mezi zahajovací pozicí a koncovou pozicí (obvykle se tím míní páté, šesté a sedmé místo nalevo od dealera).

Ztratit (Miss):

Držení nadějné kombinace bez získání karty potřebné ke zlepšení této kombinace. Například získání srdcové karty jako závěrečné karty při držení 4 pikových karet s úmyslem získat Flush bude označováno jako „ztracení nadějné kombinace“.

Muck:

Odhodit nebo zahodit karty. Také se tak označuje balíček karet, které již nejsou ve hře.

Minimální buy-in (Minimum Buy-In):

Minimální částka požadovaná k přisednutí ke stolu a k zahájení hry.

Monster:

Velmi hodnotná nebo důležitá kombinace. V turnaji je pojmem Monster označován hráč, který nashromáždil mnoho žetonů, i když začínal s malým sloupkem žetonů.

Simultánní (Multi-hand):

Pokud hráč přisedne současně k více než jednomu pokerovému stolu a hraje souběžně více her.

N

Zužování pole (Narrowing the Field):

Sázení nebo zvyšování za účelem vytlačit ze hry hráče, jejichž kombinace by se mohly zlepšit, pokud by jim bylo dovoleno zůstat ve hře.

No-Limit Poker:

Riskantní varianta pokeru, ve které může jakýkoliv hráč kdykoliv vsadit jakékoliv množství svých žetonů.

Nuts:

Nejlepší možná kombinace v kontextu konkrétní hry a její potenciál. Například ve hře Hold'em poker hráč držící K-J by držel „nuts“, pokud by flop vyšel 9-10-Q. V kontextu hráčových zavřených karet je postupka 9-10-J-Q-K nejlepší možnou kombinací.

O

Offsuit:

Karty odlišné(ých) barvy(ev).

Omaha Poker:

Pokerová hra se společnými kartami, podobná hře Texas Hold'em. Ve hře Omaha poker každý hráč obdrží čtyři vlastní karty (místo dvou jako ve hře Texas Hold'em), ale na rozdíl od hry Hold'em, kde hráči mohou zvolit, zda budou hrát s žádnou vlastní kartou, s jednou vlastní kartou nebo se dvěma vlastními kartami, ve hře Omaha musí hráči použít přesně dvě vlastní karty. Omaha poker se často hraje ve verzi high-low.

Otevřít (Open):

Začít sázet v kole sázek.

Open-ended Straight Draw:

Čtyři po sobě jdoucí karty, například 5-6-7-8, které umožňují hráči dokončit postupku získáním karty na kterémkoliv konci své aktuální kombinace (v tomto případě je k dokončení postupky zapotřebí buď 4 nebo 9).

Odkrytá karta (Open Card):

Karta, které je rozdána lícem nahoru.

Odkrytý pár (Open Pair):

Pár, který byl rozdán lícem nahoru.

Option:

Option je živý blind vsazený před rozdáním karet. Pokud nikdo z hráčů neprovede zvýšení, může zvýšení ještě provést hráč s „option“.

Žeton Out (Out Button):

Disk umístěný před hráče, který si přeje vynechat hru(y), ale stále zůstat ve hře.

P

Obrázkové karty (Paints):

Viz Obrázkové karty (Picture Cards) (kluk, dáma a král).

Pár (Pair):

Dvě karty stejné hodnoty, např. dvě sedmy nebo dva králové.

Čekat (Pass):

Čekat nebo předat možnost vsadit/zvýšit dalšímu hráči v kole sázek.

Pat Hand:

Již kompletní kombinace, která by neměla být rozbita pokusem o zlepšení její hodnoty. Kombinace postupka, Flush, Full House, poker a čistá postupka jsou všechny označovány jako kombinace Pat Hand.

Pay Off:

Dorovnat v závěrečném kole sázek, když si můžete nebo nemusíte myslet, že máte nejlepší kombinaci.

Obrázkové karty (Picture Cards):

Obrázkové karty (kluk, dáma a král).

Play Back:

Zvýšit nebo znovu zvýšit sázku jiného hráče.

Hrát karty na stole (Playing the Board):

Ve flopových hrách, když vaší nejlepší pětikaretní kombinací je všech pět společných karet.

Pocket:

Karty hráče, které jsou rozdány lícem dolů. Bývá také označováno jako Zavřené karty.

Pocket Rockets:

Pocket nebo zavřené karty tvořené párem es.

Pozice (Position):

Důležitá pokerová strategie, která bere v úvahu skutečnost, že ve většině forem pokeru má hráč jednající jako poslední jasnou výhodu. Jednat jako poslední znamená, že hráč má k dispozici více informací při rozhodování, zda čekat, vsadit, zvýšit nebo složit.

Vsadit (Post):

Vložit žetony do banku (tj. vsazení sázek blind.)

Bank (Pot):

Nashromážděné množství žetonů uprostřed stolu, o něž soutěží aktivní hráči ve hře.

Pot-Limit Poker:

Varianta pokeru, v níž hráči mohou sázet částky až do výše aktuální částky v banku, ale nikoliv vyšší.

Poměr banku (Pot Odds):

Často je při rozhodování, zda dorovnatsázku či nikoliv, užitečné zhodnotit částku v banku. Při hře s velkou částkou v banku může mít i s průměrnou kombinací dorovnání smysl, pokud je i jen malá šance na zlepšení na nejlepší kombinaci. Na druhou stranu, pokud je bank malý, nemusí mít ani při docela dobré kombinaci smysl dorovnávat, jelikož hodnota rizika, vzhledem k částce, kterou může hráč získat, jednoduše není dost vysoká.

Push:

Když dealer na konci hry přesune žetony z banku vítěznému hráči. Rovněž označuje výměnu dealerů (dealerem se stává další hráč) u stolů.

Složit (Put Down):

Složit karty.

Q

Poker (Quads):

Poker (Four of a Kind).

Qualifier:

Při hrách high-low je to požadavek, že k výhře banku musí low kombinace dorovnat.

R

Zvýšit (Raise):

Zvýšit částku sázky, která byla dříve vsazena hráčem.

Poplatek (Rake):

Malá peněžní částka, kterou si herna odečte z banku hry. Poplatek je založen na celkové částce banku hry po každém kole sázek.

Hodnota (Rank):

Hodnota každé karty a kombinace.

Rap:

Když hráč poklepe na stůl na znamení, že čeká.

Razz:

Varianta hry Seven Card Stud, kde bank vyhrává kombinace nejnižších pěti karet.

Znovu zvýšit (Re-Raise):

Zvýšit předchozí zvýšení.

River:

Pátá a poslední společná karta, umístěná lícem nahoru uprostřed stolu, v hrách Hold'em nebo Omaha poker. Bývá také někdy označována jako Fifth Street.

Rock:

Hráč považovaný za velmi konzervativního, který obvykle sází nebo zvyšuje pouze pokud má velmi silnou kombinaci.

Rounders:

Označení pro „podvodníky (Hustlers)“. Také název populárního filmu z pokerového prostředí, v němž hráli hlavní role Matt Damon a Edward Norton.

Královská postupka (Royal Flush):

Pokerová kombinace s čistou postupkou tvořenou kartami (A-K-Q-J-10). Je to kombinace s nejvyšší možnou hodnotou v pokeru.

S

Turnaj satellite (Satellite Tournament):

Předkolový turnaj, nabízený s výrazně sníženým (vzhledem k hlavnímu turnaji) nebo vůbec žádným turnajovým poplatkem Buy-in. Vítězům turnajů satellite je nabízen bezplatný vstup do další úrovně turnaje satellite, nebo do hlavního turnaje.

Scoop:

Vyhrát celý bank.

Pořadník (Seating List):

Pořadník (Waiting List), do kterého hráči zapisují svá jména za účelem hrát u stolu, u něhož v současné době nejsou žádná volná místa. Hráči obdrží upozornění, jakmile se u stolu uvolní místo a oni budou na řadě, aby mohli přisednout ke hře.

Druhý pár (Second Pair):

Ve flopových hrách, pokud hráč vytvoří pár pomocí společné karty s druhou nejvyšší hodnotou, spolu s jednou ze svých zavřených karet.

Dorovnat (See):

Dorovnat předchozí sázku.

Seven Card Stud:

Populární pokerová hra, při níž hráči získají tři zakryté karty a čtyři odkryté karty. Hrajete nejlepší pětikaretní kombinaci z těchto sedmi karet.

Seventh Street:

Jedná se o závěrečné kolo sázek v hrách Seven Card Stud a Stud8 or Better.

Vyložení karet (Showdown):

Závěr posledního kola sázek, kdy všichni aktivní hráči odkryjí své karty za účelem stanovení, kdo vyhrál bank. V online pokeru je/jsou vítěz(ové) vyložení karet stanoven(i) automaticky.

Oddělený bank (Side Pot):

Oddělený(é) bank(y), o který(é) soutěží zbývající aktivní hráči, když jeden hráč nebo více hráčů zahrál(o) All-in.

Usednout (Sit In):

Účastnit se pokerové hry a stát se aktivním hráčem.

Vynechat (Sit Out):

Nechat si ujít hru(y) a přitom stále sedět u pokerového stolu.

Sixth Street:

Ve hře Seven Card Stud je to čtvrtá „odkrytá“ karta rozdaná hráči (jeho 6. karta). Rovněž je to 4. kolo sázek.

Slow-play:

Strategie hraní, jako by hráč držel slabou kombinaci, s úmyslem navnadění ostatních hráčů. Pokud držíte velmi silnou kombinaci a okamžitě agresivně sázíte a zvyšujete, ostatní hráči pravděpodobně složí karty a zanechají vám jen malý bank. Naproti tomu při hraní Slow-play a pouhém čekání nebo dorovnávání budou ostatní hráči spíše věřit, že jejich kombinace mají lepší šanci na výhru a zůstanou ve hře déle, čímž vám nechají větší bank k výhře.

Solid:

Konzervativní, ale dobrý hráč.

Small Blind:

Počáteční povinná sázka, v hrách Hold'em a Omaha poker, kterou vsází hráč sedící bezprostředně nalevo od dealera, po směru hodinových ručiček. Small blind se rovná polovině dolnímu limitu sázek příslušných stolů. Například u stolů 10 $-20 $ bude small blind 5 $.

Speed Limit:

Pár pětek.

Nerozhodně (Split):

Nerozhodná hra.

Sloupek žetonů (Stack):

Sloupek žetonů.

Zůstat (Stay):

Pokud hráč zůstane ve hře dorovnáním, spíše než zvýšením.

Steel Wheel:

Čistá postupka s nejvyšší kartou hodnoty 5 (A-2-3-4-5).

Postupka (Straight):

Pokerová kombinace skládající se z 5-ti sousedících karet, na příklad
9-10-J-Q-K.

Čistá postupka (Straight Flush):

Pokerová kombinace tvořená 5 po sobě jdoucími kartami, které mají navíc stejnou barvu (bývá také označována jako „postupka v barvě“), například piková kombinace 8-9-10-J-Q.

Struktura hry (Structure):

Předem stanovené limity hry, obvykle sázení sázek blind/ante, částky sázek a počet povolených zvýšení na jedno kolo sázek.

Hry Stud (Stud Games):

Pokerové hry, při nichž hráči získají zakryté karty a odkryté karty.

Stuck:

Hráč, který prohrál ve hře.

Barvy (Suits):

Piky (Spades), srdce (Hearts), káry (Diamonds) a kříže (Clubs). Ve většině forem pokeru nejsou barvy důležité (s výjimkou rozhodování, kdo musí zahájit sázení). Pokud na konci pokerové hry hráči drží identické karty, jejich kombinace se považují za rovnocenné bez ohledu na barvu a hráči se o bank podělí

T

Texas Hold’em:

Jiný název pro hru Hold'em, nejpopulárnější formu pokeru.

Third Street:

Ve hře Seven Card Stud a Seven Card Stud 8 or Better je to první kolo sázek na první tři karty.

Thirty Miles:

Tři desítky.

Trojice (Three of a Kind):

Tři karty se stejnou číselnou nebo obrázkovou hodnotou („trojice (Trips)“).

Neakční (Tight):

Hráč, který hraje o málo banků. Neakční hrou se rozumí hra, v níž je velmi málo akce.

Nejvyšší pár (Top Pair):

Ve flopových hrách, pokud hráč vytvoří pár z jedné ze svých zakrytých karet a ze společné karty, nebo z karty na stole, s nejvyšší hodnotou.

Treys:

Pár trojek.

Trojice (Trips):

Tři karty stejné hodnoty.

Turn:

Čtvrtá společná karta, umístěná lícem nahoru uprostřed stolu, v hrách Hold'em nebo Omaha poker. Bývá také někdy označována jako Fourth Street.

Dva páry (Two Pair):

Kombinace tvořená dvěma různými páry.

U

Odkrytá karta (Up Card):

Karta, které je rozdána lícem nahoru.

W

Pořadník (Waiting List):

Seznam, do kterého hráči zapisují svá jména za účelem hrát u stolu, u něhož v současné době nejsou žádná volná místa. Hráči obdrží upozornění, jakmile se u stolu uvolní místo a oni budou na řadě, aby mohli přisednout ke hře.

Walking Sticks:

Pár sedmiček.

     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.