Seven Card Stud Hi/Lo

Krátký popis Seven Card Stud Hi/Lo

Seven Card Stud Hi/Lo 8 nebo lepší (Seven Card Stud Hi/Lo), verze pokeru pro 2–8 hráčů, patří dnes mezi nejpopulárnější varianty pokeru. Hra se stala populární v USA i v jiných zemích díky skutečnému pocitu z pokeru a mnoha herním výzvám.

Hra Seven Card Stud Hi/Lo se skládá z až pěti sázkových kol. Na začátku každý hráč uzavře sázku „Ante“ (otevírací sázku) a „založí“ bank. Každému hráči jsou pak rozdány dvě počáteční, soukromé, lícem dolů „skryté karty“ a jedna lícem nahoru „odkrytá karta“. Hráči, kteří zůstávají aktivní (nepoložili karty) po celou dobu hry Seven Card Stud Hi/Lo, obdrží celkem tři karty lícem dolů a čtyři karty lícem nahoru.

Po dokončení pátého a závěrečného sázkového kola nastává „vyložení karet“. Hráči, kteří dosáhli nejvyšší a nejnižší (se žádnou kartou s hodnotou vyšší než osm) klasifikace (hodnocení) pětikaretní pokerové kombinace z pěti z celkových sedmi svých karet, si rozdělí bank v poměru 1:1 (pokud jeden hráč nevytvoří zároveň nejvyšší i nejnižší hodnotu pokerových kombinací, takový hráč obdrží celý bank).

Seven Card Stud Hi/Lo krok za krokem

Krok 1: Ante

 • Před rozdáním karet vloží každý hrající hráč počáteční sázku Ante do středu stolu (otevírací sázku (vizlimity, ante a poplatek v části těchto stránek Jak hrát) a tím „založí“ bank.

Krok 2: Skryté a odkryté karty – první kolo rozdávání

 • Rozdávající rozdá dvě „skryté karty“ lícem dolů a jednu „odkrytou kartu“ lícem nahoru. Karty se rozdávají po jedné po směru hodinových ručiček, od prvního hráče sedícího vlevo od rozdávajícího.

Krok 3: První sázkové kolo
Limity sázek: 1/2 dolního limitu sázky stolu

 • Hráč s nejnižší klasifikací (hodnotou) odkryté karty, podle barvy, začne první sázkové kolo. Tento hráč je požádán o sázku ne menší než částka „Bring-in“ (polovina dolního limitu sázky stolu), až do hodnoty dolního limitu sázky. Kolo sázek poté pokračuje po směru hodinových ručiček kolem celého stolu, přičemž každý hráč sází, jakmile na něj dojde řada.

Krok 4: „Fourth Street“ – druhé kolo rozdávání

 • Každému aktivnímu hráči (který nesložil karty) je rozdána další karta lícem nahoru.

Krok 5: Druhé sázkové kolo
Limity sázek: *Dolní limit sázky

 • Aktivní hráč s nejvyšší zobrazenou hodnotou karty (karet) začíná druhé sázkové kolo. Kolo sázek poté pokračuje po směru hodinových ručiček kolem celého stolu, přičemž každý hráč sází, jakmile na něj dojde řada.
  • Sázení v tomto kole se řídí dolním limitem sázky stolu.
  • V případě, že hráč „vytvoří“ pár pomocí svých dvou karet otočených lícem nahoru na začátku druhého sázkového kola, ostatní hráči mají možnost násobných sázek na dolní nebo horní limit sázky. Pokud hráč vsadí na horní limit sázky, všichni ostatní hráči jsou požádáni aby pokračovali v sázení s horním limitem sázky stolu.

Krok 6: „Fifth Street“ – třetí kolo rozdávání

 • Každému aktivnímu hráči je rozdána další karta lícem nahoru.

Krok 7: Třetí sázkové kolo
Limity sázek: Horní limit sázky

 • Aktivní hráč s nejvyšší zobrazenou hodnotou karty (karet) začíná třetí sázkové kolo. Kolo sázek poté pokračuje po směru hodinových ručiček kolem celého stolu, přičemž každý hráč sází, jakmile na něj dojde řada. Sázení v tomto kole se řídí horním limitem sázky stolu.

Krok 8: „Sixth Street“ – čtvrté kolo rozdávání

 • Každému aktivnímu hráči je rozdána další karta lícem nahoru.

Krok 9: Čtvrté sázkové kolo
Limity sázek: Horní limit sázky

 • Aktivní hráč s nejvyšší zobrazenou hodnotou karty (karet) začíná čtvrté sázkové kolo. Kolo sázek poté pokračuje po směru hodinových ručiček kolem celého stolu, přičemž každý hráč sází, jakmile na něj dojde řada. Sázení v tomto kole se řídí horním limitem sázky stolu.

Krok 10: „River“ – páté a závěrečné kolo rozdávání

 • Každému aktivnímu hráči je rozdána další karta lícem dolů.
  • Občas není dostatek karet v balíčku, které by bylo možné rozdat každému hráči svoji vlastní závěrečnou sedmou kartu, River, lícem dolů. V tomto případě se umístí jedna karta lícem nahoru uprostřed stolu. Tato „společná karta“ je sdílena všemi aktivními hráči.

Krok 11: Páté a závěrečné sázkové kolo
Limity sázek: Horní limit sázky

 • Aktivní hráč s nejvyšší zobrazenou hodnotou karty (karet) začíná páté sázkové kolo. Kolo sázek poté pokračuje po směru hodinových ručiček kolem celého stolu, přičemž každý hráč sází, jakmile na něj dojde řada. Sázení v tomto kole se řídí horním limitem sázky stolu.

Krok 12: Vyložení karet

 • Jakmile je páté kolo sázek dokončeno, nastává „vyložení karet“ (pokud zůstali aktivní alespoň dva hráči – viz Vyložení karet níže). Při vyložení karet kombinuje každý aktivní hráč kterýchkoliv pět ze svých sedmi karet, aby vytvořil:
  1. nejnižší možnou klasifikaci (ohodnocení) pěti karet pokerové kombinaci s žádnou kartou přesahující hodnotu osmi (viz oddíl na této stránce s tabulkou hodnot pokerových kombinací),
   nebo
  2. nejvyšší možnou klasifikaci pěti karet pokerové kombinace,
   nebo
  3. nejvyšší i nejnižší možnou klasifikaci pokerových kombinací.
 • Dva aktivní hráči, kteří vytvoří pokerovou kombinaci s nejvyšším a nejnižším hodnocením, si rozdělují bank v poměru 1:1, mínus „Poplatek“ (viz Limity, ante a poplatek v části na těchto webových stránkách Jak hrát). Na všechny banky her se vztahují zásady pro sázky „vše do hry“ (viz Zásady pro sázky All-in v části Herní řád těchto webových stránek).
  1. Jestliže jeden aktivní hráč vytvoří nejvyšší i nejnižší hodnocení pokerové kombinace, taková hráč obdrží celý bank, mínus všechny banky All-in a poplatek.
  2. V případě, že neexistuje kandidát na nízkou hodnotu kombinace (s žádnou kartu s vyšší hodnotou než osm), celý bank obdrží hráč s nejvyšší hodnotou kombinace, mínus všechny banky All-in a poplatek.

Podrobný popis Seven Card Stud Hi/Lo

1. Buy-in

Před usednutím ke stolu pokeru Seven Card Stud Hi/Lo 888.com si musí hráči nakoupit minimální množství žetonů („buy-in“), s nimiž budou hrát.

V pokeru 888.com je minimální množství povinně nakoupených žetonů (buy-in) desetinásobkem dolního limitu sázek konkrétního stolu (tj. u stolu s limitem 1/2 $ musí hráč povinně nakoupit žetony za nejméně 10 $). (viz Limity, ante a poplatek v části na těchto webových stránek Jak hrát).

2. Ante

Před tím než bude moct být rozdána kterákoliv karta, musí každý hráč, který si přeje „přisednou“ (zúčastnit se), uzavřít sázku Ante (otevírací sázku) do středu stolu (viz limity, ante a poplatek v části těchto stránek Jak hrát).

Jakmile byly sázky Ante uzavřeny, jsou všem přísedícím hráčům rozdány každému dvě karty lícem dolů, tzv. „skryté karty“ a jedna lícem nahoru „odkryté karty“. Karty se rozdávají po jedné po směru hodinových ručiček, od prvního hráče sedícího vlevo od rozdávajícího.

První sázkové kolo začíná hráč, který se hry účastní s nejnižší klasifikací (hodnotou) odkryté karty, podle barvy.

3. Kola sázek a limity

Ve hře Seven Card Stud Hi/Lo. herny 888.com je možné hrát pět sázkových kol. V každém sázkovém kole je určena částka, kterou hráči sázejí, konkrétní dolní a horní limity sázek stolu (částka sázky). Dolní limit sázek stolu má vždy hodnotu poloviny horního limitu sázek (tj. stůl 1/2 $, nebo stůl 5/10 $).

 • V prvním sázkovém kole pokerové hry Seven Card Stud Hi/Lo hráči sázejí v násobcích ne nižších než částka „Bring-in“ (jedna polovina dolního limitu sázky stolu), a ne více než dolní limit sázky stolu.
 • Ve druhém sázkovém kole hry Seven Card Stud Hi/Lo hráči sázejí v násobcích dolního limitu sázky stolu.
  1. Pokud hráč ukáže pár vytvořený ze svých počátečních 2 karet lícem nahoru, ostatní hráči mají možnost sázek v násobcích dolního nebo horního limitu sázky stolu. Pokud hráč sází při horním limitu sázky stolu, pak všichni následující hráči musejí také sázet při horním limitu sázky stolu.
 • V závěrečných třech kolech sázek pokerové hry Seven Card Stud Hi/Lo hráči sází v násobcích horního limitu sázek stolu.

Při hře Seven Card Stud Hi/Lo herny 888.com se dodržuje tradiční struktura kol sázek pokeru. V kolech sázek se vždy postupuje ve směru pohybu hodinových ručiček, od jednoho aktivního hráče k dalšímu. Každý hráč musí buď:

 1. čekat – přenechat možnost jednat dalšímu aktivnímu hráči,
  nebo
 2. vsadit – vsadit zvýšení sázek počátečního kola sázek na částku, kterou musí každý z následujících hráčů vsadit do banku, aby mohl zůstat ve hře,
  nebo
 3. zvýšit – vsadit zvýšení sázek druhého, třetího a čtvrtého kola sázek na částku, kterou musí každý z následujících hráčů vsadit do banku, aby mohl zůstat ve hře,
  nebo
 4. dorovnat – se rovná vsazené částce předcházejícího aktivního hráče v tomto sázkovém kole a zůstává ve hře,
  nebo
 5. složit – odhodit kombinaci a přestat být aktivním hráčem, který se účastní hry. Hráč tím ztrácí částku (byla-li nějaká), kterou dříve vsadil během hry.

Při dodržení pravidel tradičního pokeru nesmí být v každém kole sázek více než jedna sázka a tři další zvýšení (zvýšení „raise“, další zvýšení „reraise“ a poslední povolené zvýšení „cap"). Jakmile je provedeno zvýšení „cap“, mohou všichni následující hráči již jen dorovnat nebo složit.

Kolo sázek skončí, pokud:

 1. všichni aktivní hráči na řadě se rozhodli čekat,
  nebo
 2. všichni aktivní hráči na řadě dorovnali sázku nebo zvýšení posledního hráče,
  nebo
 3. všichni předchozí aktivní hráči se rozhodli složit karty a ve hře zůstal pouze jeden aktivní hráč. Tento zbývající hráč automaticky vyhrává bank a jak kolo sázek, tak hra automaticky končí.

Po každém po sobě následujícím rozdávání karet („Fourth Street“, „Fifth Street“, „Sixth Street“ a „River“) následuje sázkové kolo, které začíná aktivní hráč (který nesložil karty) s nejvyšší hodnotou karetní kombinace.

*Občas není dostatek karet v balíčku, které by bylo možné rozdat každému hráči svoji vlastní závěrečnou sedmou kartu (River), lícem dolů. V tomto případě se umístí jedna karta lícem nahoru uprostřed stolu. Tato „společná karta“ je sdílena všemi aktivními hráči.

4. Vyložení karet

Jakmile je páté kolo sázek dokončeno, pokud ve hře zůstali aktivní alespoň dva hráči, nastává „vyložení karet“.

Při vyložení karet každý aktivní hráč kombinuje kterýchkoliv pět ze svých sedmi karet, aby vytvořil nejvyšší a/nebo nejnižší možnou hodnotu (bez jakékoliv karty s vyšší hodnotou než osm) pěti karet karetní kombinace.

Herna 888.com dodržuje standardní pokerová pravidla pro stanovení hodnoty pokerové kombinace (viz část Tabulka hodnot kombinací těchto webových stránek).

Aktivní hráči, kteří vytvoří pokerovou kombinaci s nejvyšší a nejnižší hodnotou, (bez jakékoliv karty, která bude vyšší než osm) si bank rozdělí v poměru 1:1, od kterého se odečtou částky banků, které vyhráli jacíkoliv hráči držící kombinace All-in s vyšší hodnotou (viz Zásady pro sázky All-in v části Herní řád těchto webových stránek) a částka „poplatku“ (viz Limity, ante a poplatek v části Jak hrát těchto webových stránek).

Jestliže jeden aktivní hráč vytvoří nejvyšší i nejnižší hodnocení pokerové kombinace, taková hráč obdrží celý bank, mínus všechny banky All-in a poplatek. V případě, že neexistuje kandidát na nízkou hodnotu kombinace (s žádnou kartu s vyšší hodnotou než osm), celý bank obdrží hráč s nejvyšší hodnotou kombinace, mínus všechny banky All-in a poplatek.

Karty jsou míchány před každou hrou.

Pokud budete potřebovat pomoc s touto nebo s jakoukoliv jinou záležitostí spojenou s online hraním, klepněte na odkaz Kontaktujte nás.

Poznámka:

Budete oprávněni získat přístup k softwaru a používat služby pouze prostřednictvím vašeho vlastního účtu a nikdy nebudete moci získat přístup k softwaru či využívat služby prostřednictvím účtu jiné osoby. Pokud se pokusíte používat služby prostřednictvím účtu jiné osoby, budeme oprávněni okamžitě uzavřít veškeré vaše účty, zadržet všechny peníze na takových účtech a zakázat vám budoucí používání služeb.

Společnost může případně, dle svého vlastního uvážení, rozhodnout o znemožnění registrace nebo používání více účtů vám nebo komukoliv ze stejné rodiny, nebo osobám žijícím ve stejné domácnosti. Společnost v žádném případě nenese odpovědnost za zabránění registraci více účtů, je však oprávněna, podle potřeby, přijmout opatření, včetně zadržení všech peněz na takových účtech, proti jakékoliv osobě, která si otevře více účtů, včetně, mimo jiné, situace, kdy jsou registrovány účty ze stejné domácnosti, bez ohledu na registrační údaje poskytnuté v době otevření těchto účtů.

     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.