House Rules

Společnost 888poker, jejíž cílem je zajištění zábavy i bezpečnosti pro své členy, usiluje o udržení bezpečného, férového a přátelského herního prostředí. Naší nejvyšší prioritou jsou etické herní praktiky a náležitá pravidla chování. Za účelem prosazení těchto přísných principů a morální zásadovosti našich her stanovila společnost 888poker vlastní herní řád. Od všech členů očekáváme a budeme vyžadovat dodržování těchto standardů, zásad a praktik:

 1. Zásady týkající se zákazu hry nezletilých
 2. Zásady pro simultánní hru
 3. Zásady sázení
 4. Zásady týkající se promeškání sázek blind
 5. Zásady týkající se nerozhodných kombinací (pro všechny varianty pokeru s výjimkou Hi-Lo)
 6. Zásady týkající se nerozhodných kombinací (pouze pro varianty pokeru Hi-Lo)
 7. Zásady týkající se limitů herní doby
 8. Zásady týkající se časové banky
 9. Zásady týkající se poplatků
 10. Zásady proti tajným dohodám
 11. Zásady Fair Play
 12. Vícestolové turnaje – Dohoda u finálového stolu
 13. Turnaj BLAST
 14. Pozdní registrace
 15. Zásady týkající se zrušení turnaje
 16. Pravidla chování u stolu
 17. Zásady týkající se přiznání výhry
 18. Zásady pro Rat-Hole

Zásady týkající se zákazu hry nezletilých

Herna 888poker je určena pro herní zábavu odpovědných, plnoletých dospělých osob. U 888poker platí přísný zákaz hry nezletilých. Bude-li u 888poker zjištěna hra nezletilých, bude těmto nezletilým trvale zakázán přístup do herny.

Zásady pro simultánní hru

888poker umožňuje hráčům aktivně hrát v šesti cash games.
Z hlediska počtu turnajů, které hráč může hrát současně, neexistuje žádné omezení.

Zásady sázení

Hráč, který přisedne ke stolu 888poker (s výjimkou her Seven Card Stud a Seven Card Stud Hi/Lo 8 nebo Better) musí zaplatit počáteční poplatek (Vsadit), který se rovná dolnímu limitu sázky stolu. Pro sázku post platí stejná pravidla jako pro sázky Blind a tato sázka umožňuje hráči Usednout ke stolu.

Hráči mají před zahájením hry možnost "Sitting-out" (neúčastnit se hry) a vyčkat na Big Blind před začátkem hry. Sázení postu zaručuje férovost vůči všem hráčům tím, že hráčům zabraňuje vstupovat do pokerové hry v „koncové pozici“, aby se tak vyhnuli sázení sázek blind.

Zásady týkající se promeškání sázek blind

Hráč se může příležitostně rozhodnout dočasně u stolu vynechat:

 1. Pokud hráč při vynechání promešká vsazení malého blindu, bude muset po ukončení vynechání vsadit post. Tato sázka post se skládá z „živé (aktivní) sázky“, která se rovná velkému blindu.
 2. Pokud hráč při vynechání promešká vsazení malého blindu i velkého blindu, bude muset po ukončení vynechání vsadit post. Tato sázka post se skládá z živé sázky, která se rovná velkému blindu, plus další „mrtvé (neaktivní) sázky“, rovnající se malému blindu, který hráč „daruje“ přímo do banku.
 3. Pokud hráče při vynechání mine žeton D třikrát, bude hráč od stolu vyřazen.

Zásady týkající se nerozhodných kombinací (pro všechny varianty pokeru s výjimkou Hi-Lo)

V případě, že dva nebo více aktivních hráčů účastnících se pokerové hry bude držet při vyložení karet kombinace stejné hodnoty, pak bude vítěz určen podle nejvyšší karty (tj. pár es vyhrává nad párem králů).

Pokud budou pokerové kombinace i přesto vyrovnané (tj. pár králů proti páru králů), pak vítěze hry určí doplňková karta s nejvyšší hodnotou, která není společná („kicker“).

V případě přesně nerozhodného výsledku v hodnotách pokerových kombinací mezi dvěma nebo více aktivními hráči bude bank stolu rozdělen rovným dílem mezi tyto hráče. V případě lichého(ých) žetonu(ů) navíc obdrží lichý(é) žeton(y) první vyhrávající hráč nalevo od dealera, po směru hodinových ručiček.

Zásady týkající se nerozhodných kombinací (pouze pro varianty pokeru Hi-Lo)

V případě, že dva nebo více aktivních hráčů účastnících se pokerové hry bude držet při vyložení karet kombinace stejné hodnoty, pak bude vítěz určen podle nejvyšší karty (tj. pár es vyhrává nad párem králů) nebo nejnižší karty (tj. karta 2 vyhrává nad kartou 3).

Pokud budou přesto vyrovnané Hi pokerové kombinace (tj. pár králů proti páru králů) nebo Lo pokerové kombinace (tj. karta 2 proti kartě 2), pak vítěze hry určí doplňková karta s nejvyšší/nejnižší hodnotou, která není společná („kicker“).

V případě přesně nerozhodného výsledku v hodnotách pokerových kombinací mezi dvěma nebo více aktivními hráči bude bank stolu rozdělen rovným dílem mezi tyto hráče. V případě lichého(ých) žetonu(ů) navíc obdrží lichý(é) žeton(y) první vyhrávající hráč nalevo od dealera, po směru hodinových ručiček.

Zásady týkající se limitů herní doby

Jak v pravidelných stolních hrách, tak v turnajích musí hráči u 888poker jednat během přiměřeného časového limitu, který se u jednotlivých stolů liší, nejdéle však do 30 sekund. Toto pravidlo je vynucováno za účelem udržení rozumné rychlosti hry. Hráčům, kteří nestihnou jednat v rámci časového limitu bude karetní kombinace automaticky složena. Hráč ztratí částku (byla-li nějaká), kterou dříve vsadil během hry.

Zásady týkající se časové banky

Během hry, pokud hráči 888poker potřebují z nějakého důvodu čas navíc, mohou jej získat kliknutím na tlačítko „Časová banka“.
Časová banka poskytne hráčům více času na dokončení akcí. Hráčům, kteří nestihnou jednat před vypršením času poskytnutého časovou bankou, budou automaticky složeny karty.
888poker hráči mají také možnost automaticky aktivovat časovou banku v nastaveních hry. Pokud hráč nastavil automatické spuštění časové banky, bude časová banka použita pouze u her, v nichž hráč dobrovolně investoval peníze do banku (to zahrnuje vsazení blindu mimo pořadí). Vsazení blindu, pokud je hráč na řadě, nebude považováno za dobrovolné investování peněz do banku.

Zásady týkající se poplatků

Jako pořadatel si 888poker účtuje provizní poplatek („poplatek“) z banku každé pokerové hry. Sazebníky stolů hry o peníze herny 888poker naleznete v části Limity, ante a poplatek těchto webových stránek.

Zásady proti tajným dohodám

Tajná dohoda je historickým jablkem sváru mezi pokerovými hráči. Kolik přestřelek v barech bylo důsledkem tajné dohody, nebo přinejmenším obvinění z tajné dohody? Tajná dohoda vznikne, pokud se dva nebo více hráčů u pokerového stolu pokusí o neférovou výhodu sdílením vzájemné znalosti svých karet nebo jiných informací. V herně 888poker nebudou tajné dohody tolerovány.

Zásady Fair Play

Ať již se jedná o stůl cvičné hry nebo hry o peníze, nebo v jakémkoliv z našich pokerových turnajů nebo událostí, od našich členů očekáváme a vyžadujeme férovou a etickou pokerovou hru. Členům, kteří hrají neetickým způsobem nebo kteří nedodržují stanovená nebo nevyřčená pravidla hry, budou zkonfiskovány jejich výhry, jejich členství bude ukončeno a do budoucna jim bude trvale zakázán přístup do herny 888poker.

Vícestolové turnaje – Dohoda u finálového stolu

V některých vícestolových turnajích se hráči, kteří postoupí až k finálovému stolu, mohou dohodnout na rozdělení banku výher mezi sebe na základě metody Independent Chip Model („ICM“ je matematický model používaný k výpočtu pravděpodobného výplatního poměru jednotlivých hráčů podle velkosti jejich sloupku žetonů a tabulky rozdělení banku výher turnaje), a nikoliv podle způsobu podrobně popsaného v příslušné tabulce výher. Jak velká část banku výher bude rozdělována na základě metody ICM, to bude záviset na našem vlastním rozhodnutí, a můžeme vyhradit až 5 % částky banku výher pro vítěze turnaje.

Všem hráčům, kteří postoupí k finálovému stolu, se zobrazí zaškrtávací políčko „Prodiskutovat dohodu“. Pokud všichni zúčastnění hráči zaškrtnou toto políčko, bude hra turnaje přerušena a zobrazí se obrazovka dohody s návrhem rozdělení banku výher. Pokud se všichni hráči shodnou na návrhu rozdělení banku výher, bude bank výher rozdělen mezi hráče podle této dohody. Pokud však alespoň jeden z hráčů nové rozdělení banku výher odmítne, nebo pokud vyprší časová lhůta přidělená hráčům k přijetí takového rozdělení, bude hra turnaje obnovena na základě rozdělení banku výher v původní tabulce výplat.

Upozornění: Pokud jakýkoliv hráč u finálového stolu používá software, který funkci „Dohoda u finálového stolu“ nepodporuje, pak žádnou dohodu nelze uzavřít, a bank výher bude rozdělen podle podrobného popisu v původní tabulce výplat.

Turnaj BLAST

Hráči, kteří se zúčastní turnaje BLAST Tournament, nesmí mezi sebou dojednávat ani uzavírat žádný typ dohody ohledně rozdělení banku výher.

Pokud se liší částka banku výher zobrazená pro turnaj BLAST Tournament v turnajové lobby, u turnajového stolu a zobrazená po losování banku výher, platí částka banku výher zobrazená u turnajového stolu.

Po kole, ve kterém hodnota časovače odpočítávání dosáhne hodnoty nula, budou ve všech následujících kolech hráči hrát „vše do hry“, dokud nezbyde jediný vítěz.

Pozdní registrace

Funkce Pozdní registrace umožňuje hráčům vstoupit do vybraných pokerových turnajů a začít v nich hrát i po rozdání karet v prvním kole, a to během období pro pozdní registraci stanoveného pro takové turnaje. Tato funkce nebude k dispozici, pokud budou v příslušném turnaji hrát méně než tři hráči plus počet zaplacených míst, a to bez ohledu na období pozdní registrace stanovené pro takový pokerový turnaj.

Zásady týkající se zrušení turnaje

888poker si vyhrazuje právo zrušit jakýkoliv turnaj, který je oznámený, probíhá do něj registrace, nebo je ve stavu čekání.

Již probíhající turnaje, které je nutné zrušit z celé řady možných důvodů (problémy serveru, rozsáhlé problémy s připojením, výpadek napájení, problémy se sítí ISP atd.), budou zrušeny a hráčům, kteří byli vyřazeni před zrušením takového turnaje, nebudou v souvislosti s takovým turnajem vráceny žádné peníze.

Hráčům, kteří nebyli v okamžiku zrušení turnaje vyřazeni, budou: (i) vráceny veškeré poplatky Buy-in, poplatky Knock out, Rebuy a Add-on, které zakoupili v souvislosti se zrušeným turnajem; a (ii) budou jim rozděleny rovným dílem (bez ohledu na počet žetonů hráče) (a) částky poplatků Buy-in, příslušných poplatků Knock out, Rebuy a Add-on, zakoupených hráči, kteří byli vyřazeni před zrušením turnaje; nebo (b) zaručený bank výher, od něhož budou odečteny částky rozdělené podle bodu (i).

Bez ohledu na znění odstavce výše, v případě, že bude turnaj zrušen v době, kdy stále probíhá, si herna 888poker vyhrazuje právo, dle svého vlastního uvážení, vrátit peníze hráčům, kteří nebyli z turnaje v době jeho zrušení vyřazeni, na základě vzorce založeného na: (i) počtu žetonů hráče; (ii) struktuře banku výher; a (iii) banku výher skutečně nahromaděného od hráčů nebo zaručeného banku výher.

Aby se předešlo jakýmkoliv nejasnostem, v případě, že bude po zahájení turnaje stále otevřena pozdní registrace nebo pokud turnaj podstatným způsobem nepokročil, a takový turnaj bude zrušen, herna 888poker si vyhrazuje právo nevrátit žádné peníze hráčům, kteří stále hrají v turnaji, za jakýkoliv rozdíl mezi bankem výher skutečně nahromaděným od hráčů a zaručeným bankem výher.

Za takových okolností hráčům, kteří nebyli z turnaje vyřazeni, budou vráceny peníze během několika příštích dní po zrušení turnaje.

Pravidla chování u stolu

Společnost 888poker věří ve zlaté pravidlo - jednejte s jinými tak, jak si přejete, aby oni jednali s vámi. Proto u našich pokerových stolů očekáváme běžné zdvořilé chování, jaké je rozšířené u tradičních pokerových stolů. Pokyny týkající se pravidel chování u 888poker naleznete v seznamu níže:

 1. Myslete si to. Řekněte to. Nepište to!
 2. Zastrašování nebo obtěžování jiných členů u stolu nebude tolerováno.
 3. Blahopřání vítěznému hráči je vždy vnímáno příznivě.
 4. Nezapojujte se do „slovních přestřelek“ s ostatními členy u stolu.
 5. Na internetu se běžně vyskytují časové prodlevy. Jelikož je tento jev nevyhnutelný, buďte zdvořilí, pokud upozorňujete člena, který má zpoždění.

Zásady týkající se přiznání výhry

Společnost 888poker si vyhrazuje právo (kdykoliv) změnit výhry připravené pro turnaj. Navíc si společnost 888poker vyhrazuje právo přiznat dle svého uvážení namísto hlavní ceny peněžní cenu s hodnotou stejnou nebo vyšší, než měla hlavní cena. Hodnota hlavní ceny bude stanovena na základě její skutečné hodnoty, nikoliv na základě jakékoliv potenciální hodnoty nebo ceny získatelné jako důsledek hlavní ceny.

Upozornění: Hráčům nebudou vypláceny zlomky centu. Ve všech případech, kdy hráčova výhra zahrnuje zlomek centu, herna 888poker zaokrouhlí částku hráčovy výhry dolů na nejbližší cent. Proto pokud vyhrajete například 4,096 $, bude vám připsána částka 4,09 $.

Zásady pro Rat-Hole

Za účelem poskytnutí stejných výherních šancí všem našim členům je jednání Rat-Hole u 888poker zakázáno. Jednání Rat-Hole je definováno jako opuštění živé hry s výhrami a poté navrácení se do stejné hry s nižší částkou, než s jakou jste původně odešli. Na jackpotové výhry se tyto zásady nevztahují.

Při návratu do živé hry musí členové u 888poker zaplatit buy-in ve výši stejné nebo vyšší, než jaká byla částka, s níž původně stůl opustili. Jedinou výjimkou je situace, kdy člen opustí stůl s částkou, která je vyšší než maximální limit stolu. V takovém případě se člen může ke stolu vrátit s přesně stejnou částkou, s níž stůl opustil. Pokud nebude tato podmínka splněna, bude členovi zabráněno vrátit se ke stolu po určité časové období, které bude uvedeno ve vyskakovací zprávě.

Dobře se bavte a hodně štěstí u stolů!

Kontaktujte nás

     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.