Všeobecné podmínky – promo akce Letní šampionáty „Summer ChampionChips“


Všeobecné podmínky


 1. Níže jsou uvedeny všeobecné podmínky promo akce Letní šampionáty „Summer Championships“ (dále jen „promo akce“). Promo akce je organizována společností Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dále jen „pořadatel“), jež je, mimo jiné, vlastníkem a provozovatelem značkových webů 888poker.
 2. Promo akce začíná 6. 8. 2016 a bude ukončena 21. 8. 2016 (dále jen „období promo akce“). Bez ohledu na výše uvedené se pořadatel může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, promo akci kdykoliv okamžitě ukončit.
 3. Přihlášení se do promo akce je umožněno pouze osobám starším 18 let. V jakémkoliv stádiu akce může pořadatel potenciální hráče požádat o předložení důkazu věku anebo totožnosti.
 4. Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců pořadatele a jakéhokoliv subjektu přidruženého k pořadateli nebo subjektu v jakémkoliv vztahu k pořadateli nemají právo se promo akce zúčastnit. Pro účely tohoto dokumentu se pojmem „příbuzní“ rozumí manžel/manželka, partner/partnerka, rodič, dítě nebo sourozenec.
 5. Nabídka promo akce platí pouze pro jeden účet na jednu domácnost a na jeden počítačový terminál.
 6. V určitých případech může společnost 888 ukončit promo akce, nabídky bonusů nebo speciální nabídky ještě před koncem propagovaného období uvedeného v nabídce, nebo naopak prodloužit platnost promo akce, nabídky bonusů nebo speciální nabídky, obvykle z důvodu zneužití, omezeného zájmu o nabídku nebo chyby.
 7. Přihlášením se do promo akce každý účastník bezvýhradně přijímá tyto všeobecné podmínky, kterými se řídí promo akce i udělování vstupenek na turnaj, stejně jako „Licenční smlouvu s koncovým uživatelem webů a služeb provozovaných skupinou 888 Group“ (smlouva „EULA“), která pro promo akci platí. V případě jakéhokoliv rozporu mezi všeobecnými podmínkami promo akce a ustanoveními smlouvy EULA platí ustanovení všeobecných podmínek promo akce.
 8. Rozhodnutí pořadatele je ve všech záležitostech týkajících se udělení vstupenek na turnaje konečné a nebude podléhat žádnému přezkoumání ani odvolání ze strany účastníka ani jakékoliv třetí strany.
 9. Platí veškeré Všeobecné podmínky 888poker.
 10. Platí veškeré Všeobecné podmínky pro vstupenky na turnaje 888poker.
 11. Tyto všeobecné podmínky byly sepsány v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi významem jakýchkoliv přeložených verzí těchto všeobecných podmínek a významem jejich verze v anglickém jazyce platí význam verze těchto všeobecných podmínek v anglickém jazyce.
 12. Tyto všeobecné podmínky a jakékoliv záležitosti týkající se těchto všeobecných podmínek se řídí zákony Anglie a Walesu, jsou podle zákonů Anglie a Walesu vytvořeny a podléhají výhradní soudní pravomoci soudů Royal Court of Justice, Londýn, Anglie.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit koncové datum nebo částku turnajů.
 14. V případě, že pořadatel usoudí, podle svého absolutně svobodného uvážení, že účastník jakýmkoliv způsobem porušil tyto všeobecné podmínky, včetně, mimo jiné, více registrací do promo akce, nebo že účastník provedl jakékoliv jednání se zlým úmyslem ve vztahu k promo akci, bude takový účastník vyřazen z promo akce a následně se stane nezpůsobilým vyhrát turnaje.
 15. Z důvodu omezení podle předpisů v jednotlivých zemích mohou být některé země z promo akce vyřazeny.


Podmínky turnaje


 1. Od 6. 8. 2016 do 13. 8. 2016 bude herna 888poker pořádat třikrát denně kvalifikační turnaje pro Letní šampionáty „Summer ChampionChips“ Qualifiers (dále jen „kvalifikační turnaj“), před turnaji Letních šampionátů „Summer ChampionChips“ (dále jen „finálové turnaje“).
 2. Kvalifikační turnaje jsou určeny pouze pro hráče, kteří již provedli alespoň jeden vklad v pokladně 888poker.
 3. Finálové turnaje se budou konat od 14. 8. 2016 do 21. 8. 2016.
 4. Podrobné informace týkající se struktury a rozdělení cen v turnajích Letních šampionátů mohou být kdykoliv během promo akce změněny na základě vlastního rozhodnutí 888poker.


Přehled vedoucích hráčů Letních šampionátů


 1. Informace o přehledu vedoucích hráčů Letních šampionátů a struktuře bodů naleznete na webové stránce: http://www.888poker.com/poker-promotions/888poker-leaderboard/how-it-works.htm.
 2. V případě, že dva nebo více hráčů nashromáždí přesně stejný počet bodů, bude příslušná cena rozdělena mezi tyto hráče stejným dílem. Ceny udělené prostřednictvím přehledu vedoucích hráčů Letních šampionátů budou přiznány ve lhůtě do 7 dní ode dne ukončení promo akce.
 3. Vstupenky na turnaje přiznané prostřednictvím přehled vedoucích hráčů budou mít platnost 60 dní.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.