Všeobecné podmínky – Bonusový balíček 20 $ ZDARMA

Níže jsou uvedeny všeobecné podmínky promo akce „$20 Free Promotion“ (dále jen „promo akce“). Promo akce je organizována společností Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dále jen „pořadatel“), jež je, mimo jiné, vlastníkem a provozovatelem značkových webů 888poker.

 1. Promo akce začíná 21. 9. 2016 a bude ukončena 15. 11. 2016 (dále jen „období promo akce“). Bez ohledu na výše uvedené se pořadatel může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, promo akci kdykoliv okamžitě ukončit.
 2. Promo akce je nabídkou určenou pro nově přihlášené členy a kompletně nahrazuje jakékoliv podobné nabídky pro nově přihlášené členy. Veškeré všeobecné podmínky se od tohoto okamžiku týkají nové promo akce „$20 Free Promotion“ a netýkají se žádných předchozích nebo podobných promo akcí.
 3. Přihlášení se do promo akce je umožněno pouze osobám starším 18 let. V jakémkoliv stádiu akce může pořadatel potenciální členy požádat o předložení důkazu věku anebo totožnosti.
 4. Tato nabídka platí pouze pro hráče, kteří nemají žádný stávající ani dřívější účet u 888poker.
 5. Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců pořadatele a jakéhokoliv subjektu přidruženého k pořadateli nebo subjektu v jakémkoliv vztahu k pořadateli nemají právo se promo akce zúčastnit. Pro účely tohoto dokumentu se pojmem „příbuzní“ rozumí manžel/manželka, partner/partnerka, rodič, dítě nebo sourozenec.
 6. Každý účastník se může do promo akce přihlásit pouze jednou a může získat pouze jeden Bonusový balíček 20 $ ZDARMA, jak je definováno v podmínkách níže. Kromě toho se může do promo akce přihlásit pouze jedna osoba z jedné domácnosti nebo z jednoho počítačového terminálu. V případě, že pořadatel usoudí, podle svého absolutně svobodného uvážení, že účastník jakýmkoliv způsobem porušil tyto všeobecné podmínky, včetně, mimo jiné, více registrací do promo akce, nebo že účastník provedl jakékoliv jednání se zlým úmyslem ve vztahu k promo akci, bude takový účastník vyřazen z promo akce a následně se stane nezpůsobilým vyhrát Bonusový balíček 20 $ ZDARMA.
 7. Pouze osoby s bydlištěm v následujících zemích jsou oprávněny se do promo akce přihlásit / vyžádat si bonus: Austrálie, Kanada a Německo. Pořadatel v žádném případě nevyplatí bonus žádné osobě, která by se účastnila promo akce z některého jiného území než z výše uvedených území, i kdyby se taková osoba přihlásila do promo akce bez ohledu na toto ustanovení. Kromě toho si pořadatel vyhrazuje právo čas od času, podle vlastního rozhodnutí, změnit seznam zemí, z nichž bude možné se do promo akce přihlásit.
 8. Oprávněným členům bude nabídnuta ekvivalentní hodnota Bonusového balíčku 20 $ ZDARMA (na základě země a IP adresy při registraci). Hodnota Bonusového balíčku ZDARMA se bude rovnat částce 20 $, bez ohledu na směnný kurz měny.
 9. Za účelem přihlášení se do promo akce a získání Bonusového balíčku 20 $ si účastník musí stáhnout pokerového klienta pořadatele, mobilní aplikaci, nebo kliknout na odkaz „Okamžitá hra“ (verze „Bez stahování“), a otevřít si nový účet u pořadatele na stránce www.888poker.com, nebo prostřednictvím jakýchkoliv hlavních webových stránek a cílových stránek pořadatele. Účastník poté obdrží od pořadatele e-mail na e-mailovou adresu zadanou ve formuláři registrace, v němž bude požádán o ověření své e-mailové adresy kliknutím na odkaz uvedený v těle e-mailové zprávy. To bude nezbytným předpokladem k tomu, aby mohl být Bonusový balíček 20 $ ZDARMA aktivován.
 10. Po registraci si musí účastníci svůj Bonusový balíček 20 $ ZDARMA vyžádat ve lhůtě 14 dnů, ještě před vypršením jeho platnosti.
 11. Po ověření e-mailové adresy (na základě požadavku) získají účastníci nárok na Bonusový balíček 20 $ ZDARMA, který bude distribuován následujícím způsobem:
  • Okamžitá částka 1 $ ve skutečných penězích, připsaná na účet hráče u 888poker.
   Vstupenky na turnaje v hodnotě 19 $ pro použití v herně 888poker, distribuované jako 38 vstupenek na turnaje s poplatky buy-in 0,5 $ během období 1 týdne: 2 vstupenky budou přiznány okamžitě po vyžádání si bonusu; po dalších 3 dnech po vyžádání si bonusu bude hráčům přiznáno 9 vstupenek denně během období 4 dnů.
  • Výjimky pro zařízení iPhone a iPad:
   Požádat o Bonusový balíček „20 $ ZDARMA“ ze zařízení iPhone nebo iPad budou moci pouze hráči z Německa, kde je software 888poker podporován na zařízeních se systémem iOS.
 12. Platnost okamžité částky 1 $ ve skutečných penězích vyprší 24 hodin po připsání této částky na hráčův účet.
 13. Hráči musí okamžitou částku 1 $ ve skutečných penězích vsadit během 24 hodin, než jí vyprší platnost.
 14. Platnost denních bonusových vstupenek vyprší za jeden celý kalendářní den. Účastníci, kteří svůj Denní bonus nevyužijí během výše uvedené časové lhůty, poté již nebudou moci takto propadlý bonus získat. Obdrží však, jako obvykle, následující den svou vstupenku z Denního bonusu.
 15. Aby mohli použít svůj Denní bonus, musí se hráči zaregistrovat do turnaje s poplatkem buy-in v hodnotě 0,5 $.
 16. Hráči mohou použít svůj Denní bonus k zaplacení poplatku buy-in i do turnaje, který se bude konat v budoucnosti.
 17. Po vyžádání si bonusu bude každá vstupenka na turnaj v hodnotě 0,5 $ platit pouze pro den, pro který byla přiznána, a její platnost vyprší za 24 hodin. Účastníci, kteří svůj bonus nevyužijí během výše uvedené časové lhůty, poté již nebudou moci takto propadlý bonus získat.
 18. Každý nevyužitý okamžitý bonus ve skutečných penězích nebo nevyužité vstupenky na turnaje budou pořadatelem po datu vypršení platnosti bonusu odebrány z herního účtu účastníka.
 19. Veškeré okamžité bonusy ve skutečných penězích mohou být vybrány teprve poté, co hráč nashromáždí 2,5 bonusového bodu na každý 1 $ částky přijímaného okamžitého bonusu ve skutečných penězích.
 20. Oprávnění členové mohou Bonusový balíček ZDARMA použít pouze ke hře pokerových her, nikoliv kasinových či sportovních her.
 21. Přihlášením se do promo akce každý účastník bezvýhradně přijímá tyto všeobecné podmínky, kterými se řídí promo akce i udělování bonusu, stejně jako „Licenční smlouvu s koncovým uživatelem webů a služeb provozovaných skupinou 888 Group“ (smlouva „EULA“) a standardní „Zásady bonifikace“ pořadatele, které pro promo akci platí. V případě jakéhokoliv rozporu mezi všeobecnými podmínkami promo akce a ustanoveními smlouvy EULA nebo zásad bonifikace platí ustanovení všeobecných podmínek promo akce.
 22. Rozhodnutí pořadatele je ve všech záležitostech týkajících se udělení bonusu konečné a nebude podléhat žádnému přezkoumání ani odvolání ze strany účastníka ani jakékoliv třetí strany.
 23. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto všeobecné podmínky podle svého uvážení.
 24. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo pozastavit promo akci, pokud promo akci nebude, podle vlastního uvážení pořadatele, možné provádět tak, jak je stanoveno.
 25. Pro všechny nové oprávněné hráče (s výjimkou těch, kteří používají výhradně mobilní aplikaci) platí všechny všeobecné podmínky pro vstupenky na turnaje:
  1. Vstupenky na turnaje (dále jen: „TrTs“) jsou vstupenky s pevně danými hodnotami, které platí pro plánované turnaje a hry Sit & Go.
  2. TrTs budou platit pouze pro vybrané turnaje s přesnou hodnotou poplatku buy-in, a to podle vlastního uvážení pokerové herny.
  3. TrTs nelze nahradit vstupenkami s menší nominální hodnotou a nelze je použít pro poplatky buy-in s nižší hodnotou, než je nominální hodnota vstupenky.
  4. Seznam turnajů, které jsou k dispozici pro vstupenky, může pokerová herna měnit podle svého absolutně svobodného uvážení, a to bez předchozího upozornění.
  5. TrTs nelze vyměnit za peníze.
  6. Více TrTs nelze vyměnit za vstupenky s vyšší hodnotou.
  7. TrTs nelze převést na jiného uživatele.
  8. Každá vstupenka na turnaj (TrT) má dobu platnosti, která je nastavena podle vlastního uvážení pokerové herny. Po vypršení platnosti vstupenky na turnaj (TrT) ji hráč již nebude moci použít a vstupenka bude mít nulovou hodnotu.
  9. V případě, že turnaj bude zrušen před jeho zahájením, hráči, kteří se zaregistrovali s použitím TrTs, obdrží zpět stejné TrTs se stejnými vlastnostmi (tj. nezmění se jejich doba platnosti ani hodnota). V případě zrušení již zahájeného turnaje budou hráči odškodněni pouze v případě, že k zaregistrování se do turnaje použili peníze.
  10. Účastníci, kteří splní podmínky, mohou přistupovat ke svým TrTs prostřednictvím stránky „Moje vstupenky na turnaje“ (na kartě „Můj profil“), nebo přímo z lobby (jak je uvedeno níže).
   1. Účastníci se mohou přihlásit v pokerové lobby se svým uživatelským jménem a heslem, kliknout na „Můj profil“ v horní nabídce a v rozevírací nabídce na „Moje vstupenky na turnaje“. Na stránce „Moje vstupenky na turnaje“ se mohou účastníci posunout dolů na vstupenku na konkrétní turnaj a kliknutím na tlačítko „Otevřít lobby“ se do turnaje zaregistrovat jako obvykle. Pokud účastník splní podmínky, nebude mu stržen poplatek buy-in.
   2. Případně mohou účastníci vyhledat konkrétní turnaj v pokerové lobby, kliknout na název turnaje a zaregistrovat se obvyklým způsobem. Jakmile se účastník zaregistruje na konkrétní turnaj, zobrazí se mu překryvné okno s nabídkou možnosti zaregistrovat se buď pomocí své vstupenky na turnaj, nebo pomocí peněz. Pokud účastník splnil podmínky, nebude účastníkovi účtován poplatek buy-in.
 26. Promo akce „$20 Free Promotion“ je dostupná pouze z verzí 888poker.com.
 27. Tyto všeobecné podmínky byly sepsány v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi významem jakýchkoliv přeložených verzí těchto všeobecných podmínek a významem jejich verze v anglickém jazyce platí význam verze těchto všeobecných podmínek v anglickém jazyce.
 28. Tyto všeobecné podmínky a jakékoliv záležitosti týkající se těchto všeobecných podmínek se řídí zákony Anglie a Walesu, jsou podle zákonů Anglie a Walesu vytvořeny a podléhají výhradní soudní pravomoci soudů Royal Court of Justice, Londýn, Anglie.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.