Všeobecné podmínky – promo akce „BLAST“

  1. Níže jsou uvedeny všeobecné podmínky promo akce „BLAST“ (dále jen „promo akce“). Promo akce je organizována společností Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dále jen „pořadatel“), jež je, mimo jiné, vlastníkem a provozovatelem značkových webů 888poker.
  2. Promo akce začíná 25. 7. 2016 a bude ukončena 19. 9. 2016 (dále jen „období promo akce“). Bez ohledu na výše uvedené se pořadatel může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, promo akci kdykoliv okamžitě ukončit.
  3. Přihlášení se do promo akce je umožněno pouze osobám starším 18 let. V jakémkoliv stádiu akce může pořadatel potenciální členy požádat o předložení důkazu věku anebo totožnosti.
  4. Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců pořadatele a jakéhokoliv subjektu přidruženého k pořadateli nebo subjektu v jakémkoliv vztahu k pořadateli nemají právo se promo akce zúčastnit. Pro účely tohoto dokumentu se pojmem „příbuzní“ rozumí manžel/manželka, partner/partnerka, rodič, dítě nebo sourozenec.
  5. Promo akce platí pouze pro jeden účet na jednu domácnost a na jeden počítačový terminál.
  6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo pozastavit promo akci, pokud promo akci nebude, podle vlastního uvážení pořadatele, možné provádět tak, jak je stanoveno.
  7. Přihlášením se do promo akce každý účastník bezvýhradně přijímá tyto všeobecné podmínky, kterými se řídí promo akce i udělování cen všeho druhu, stejně jako smlouvu „888 Group Operated Sites and Services End-User License Agreement“ (Licenční smlouva s koncovým uživatelem webů a služeb provozovaných skupinou 888 Group – smlouva „EULA“), která pro promo akci platí. V případě jakéhokoliv rozporu mezi všeobecnými podmínkami promo akce a ustanoveními smlouvy EULA platí ustanovení všeobecných podmínek promo akce.
  8. Rozhodnutí pořadatele je ve všech záležitostech týkajících se udělení cen všeho druhu konečné a nebude podléhat žádnému přezkoumání ani odvolání ze strany účastníka ani jakékoliv třetí strany.
  9. Platí veškeré Všeobecné podmínky 888poker.
  10. Platí veškeré Všeobecné podmínky pro vstupenky na turnaje 888poker.
  11. Peněžní bonusy přiznané během promo akce mohou být vybrány teprve poté, co hráč nashromáždí 3,5 bonusového bodu na každý 1 $ částky přijímaného bonusu.
  12. Tyto všeobecné podmínky byly sepsány v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi významem jakýchkoliv přeložených verzí těchto všeobecných podmínek a významem jejich verze v anglickém jazyce platí význam verze těchto všeobecných podmínek v anglickém jazyce.
  13. Tyto všeobecné podmínky a jakékoliv záležitosti týkající se těchto všeobecných podmínek se řídí zákony Anglie a Walesu, jsou podle zákonů Anglie a Walesu vytvořeny a podléhají výhradní soudní pravomoci soudů Royal Court of Justice, Londýn, Anglie.
  14. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit koncové datum nebo částku turnajů.
  15. V případě, že pořadatel usoudí, podle svého absolutně svobodného uvážení, že účastník jakýmkoliv způsobem porušil tyto všeobecné podmínky, včetně, mimo jiné, více registrací do promo akce, nebo že účastník provedl jakékoliv jednání se zlým úmyslem ve vztahu k promo akci, bude takový účastník vyřazen z promo akce a následně se stane nezpůsobilým vyhrát turnaje.
  16. Z důvodu omezení podle předpisů v jednotlivých zemích mohou být některé země z promo akce vyřazeny.
  17. Zaručený bank výher 1 000 000 $ promo akce znamená celkovou částku bonusů FreePlay, dalších bonusů, vstupenek na turnaje a peněžních cen, rozdávaných během promo akce.
  18. Turnaj $3,000 Big Bang Tournament nabízí peněžní bank výher 3 000 $.
  19. Turnaj $5,000 Blast off Tournament nabízí jako ceny vstupenky na turnaje Blast Tournaments v hodnotě 5 000 $.
  20. V případě, že hráči vyhrají více vstupenek, než kolik budou moci použít v jakýchkoliv turnajích v rámci promo akce, veškeré nadbytečné vstupenky budou považovány za bezcenné.
  21. Všem vstupenkám na turnaje Blast Promo Tournaments vyprší platnost dne 19. 9. 2016.
  22. Vstupenky na turnaj jsou nesměnitelné, nepřenosné a nelze je vyměnit za peníze nebo za jiné ceny.
  23. Pořadatel se může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, kdykoliv okamžitě uzavřít nebo změnit jakékoliv z nabídek v promo akci.

  Členové, kteří dosud neprovedli vklad

  1. Promo akce bude ukončena 1. 9. 2017. Bez ohledu na výše uvedené se pořadatel může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, promo akci kdykoliv okamžitě ukončit. V určitých případech může společnost 888 ukončit promo akce, nabídky bonusů nebo speciální nabídky ještě před koncem propagovaného období uvedeného v nabídce, nebo naopak prodloužit platnost promo akce, nabídky bonusů nebo speciální nabídky, obvykle z důvodu zneužití, omezeného zájmu o nabídku nebo chyby.
  2. Členové, kteří ještě neprovedli vklad, obdrží nabídku vkladu, v níž mohou provést vklad 10 $ nebo více s kódem: blast100, aby mohli získat 10 vstupenky na turnaj $1 BLAST Tournament.
  3. Tato nabídka je navíc k vašemu kompletnímu Uvítacímu balíčku, který hráči získají při provedení prvního vkladu.

  Členové, kteří již provedli vklad

  1. Hráči, kteří již provedli alespoň jeden vklad v pokladně ještě před začátkem promo akce, obdrží po zahájení promo akce 4 vstupenky zdarma na promo akci, které si budou muset vyžádat prostřednictvím e-mailu nebo překryvné zprávy v 888poker lobby.
  2. Hráči, kteří byli aktivní u 888poker během posledních 6 měsíců, mohou plnit podmínky osobních výzev 888poker Club Challenge, uvedených v jejich části 888poker Club „Výzvy“, aby mohli vyhrávat další vstupenky do promo akce.
  3. Členové mohou hrát v hrách Lightning Spin každý den o výhru dalších cen. Viz kompletní podrobné informace v části Lightning Spin níže.

  Denní výzvy

  1. Stávající hráči, kteří alespoň jednou provedli vklad v pokladně a kteří hráli v alespoň jednom z jakýchkoliv turnajů BLAST Promotion Tournament, mohou vyhrát další vstupenky na turnaj BLAST Promotion Tournament každý den, ve kterém splní podmínky jedné nebo více „výzev“ uvedených níže:
   • Splňte podmínky jakékoliv výzvy 888poker Club Challenge a získáte vstupenku na turnaj $3,000 Big Bang Tournament.
   • Vyhrajte jakoukoliv hru BLAST a získáte vstupenku na turnaj $5,000 Blast off Tournament.
  2. Hráči mohou vyhrát nejvýše jednu vstupenku na turnaj $3,000 Big Bang Tournament a jednu vstupenku na turnaj $5,000 Blast off Tournament za den.
  3. Platí veškeré Všeobecné podmínky 888poker Club.

  Hra Lightning Spin

  1. Členové, kteří alespoň jednou provedli vklad v pokladně 888poker a jsou oprávněni hrát ve hře Lightning Spin, budou moci odehrát 2 roztočení ve hře Lightning Spin každý den. Pro tyto členy bude druhé z jejich roztočení zdarma k dispozici pouze prostřednictvím mobilní aplikace, od 17:00 GMT do 24:00 GMT.
  2. Členové, kteří jsou oprávněni hrát ve hře Lightning Spin, ale dosud neprovedli počáteční vklad v pokladně 888poker, budou mít nárok pouze na jedno roztočení zdarma ve hře Lightning Spin.
  3. Jeden celý kalendářní den se, pouze pro účely hry Lightning Spin, počítá od 00:00 GMT do 23:59 GMT.
  4. Členové hrající na PC mohou roztočit hru pouze jednou za jeden kalendářní den, jak je uveden výše. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu člen schopen roztočit hru více než jednou za daný den, bude se počítat pouze jeho první roztočení.
  5. V případě, že hráč se 2 roztočeními hraje ve hře Lightning Spin více než dvakrát za den, budou se počítat pouze jeho první dvě roztočení z různých zařízení.
  6. Členové mohou hrát ve hře Lightning Spin prostřednictvím verze softwaru ke stažení pro PC, mobilní verze ke stažení a verze webové aplikace. Přístup do hry bude k dispozici prostřednictvím vstupního překryvného okna anebo propagačního banneru.
  7. Některé z cen Lightning Spin nemusí být podle rozhodnutí pořadatele promo akce k dispozici hráčům v určitých zemích, a to i pokud budou ve vlastní hře Wheel viditelné.
  8. Vítězům hry Lightning Spin budou jejich ceny připsány během 72 hodin a tato skutečnost jim bude oznámena prostřednictvím propagační překryvné zprávy.
  9. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo pozastavit nabídku hry Lightning Spin a distribuci nebo obsah cen této hry.
  10. V případě, že pořadatel usoudí, podle svého absolutně svobodného uvážení, že účastník porušil jakoukoliv z podmínek hry Lightning Spin nebo se choval způsobem, který mohl být pokládán za rušivý nebo urážlivý, vyhrazuje si pořadatel právo zakázat takovému účastníkovi další přístup do hry.
  11. Pravděpodobnosti výhry cen nabízených ve hře Lightning Spin nejsou stejné a mohou být kdykoliv změněny na základě rozhodnutí pořadatele.
  12. Hra Lightning Spin nemusí být členům v určitých zemích k dispozici.

  Cena Casino Freeplay

  1. Cena FreePlay je k dispozici k použití s jednou z následujících her, na základě vlastního rozhodnutí pořadatele: European Roulette Pro; MultiHand Blackjack; Millionaire Genie; Casino Reels a ELM Street.
  2. Maximální výhra FreePlay se rovná částce přiznaného bonusu FreePlay, pokud hráč nezíská jackpot. Pokud budete mít například bonus FreePlay 20 $, vaše maximální možná výhra bude 20 $.
  3. Bonus Freeplay je možné použít pouze ke hře her 888casino, nikoliv her 888poker.
  4. Bonus Freeplay musí být použit během 14 dní.
  5. Výhry Freeplay jsou přiznány teprve poté, co člen dokončí hraní celého bonusu Freeplay.
  6. Výhry Freeplay mohou být vybrány teprve poté, co hráč během 90 dní nashromáždí hrou kasinových her prostřednictvím svého pokerového účtu 3 bonusové body na každý 1 $ částky přijímaného bonusu.
  7. U kasinových her je jeden bonusový bod přiznán za každých 10 $ vsazených členem, jak je podrobně popsáno v Zásadách bonifikace 888poker.

  Cena peněžního bonusu

  1. Peněžní bonusy přiznané během promo akce mohou být vybrány teprve poté, co hráč nashromáždí 3,5 bonusového bodu na každý 1 $ částky přijímaného bonusu.

  Cena sportovní sázky zdarma

  1. Aby mohli přijmout cenu sázky zdarma, musí se členové nejprve přihlásit ke svému sportovnímu účtu zde, s použitím svého uživatelského jména a hesla 888poker, nebo kliknutím na tlačítko 888sport v pravém dolním rohu v 888poker lobby.
  2. Aby přijali sázku zdarma, musí se členové, kteří se ještě nikdy nepřihlásili ke svému sportovnímu účtu u 888poker, přihlásit ke svému sportovnímu účtu v ten samý den, kdy vyhráli sázku zdarma.
  3. Oprávnění členové obdrží sázku zdarma během 72 hodin od okamžiku, kdy vyhráli cenu.
  4. Sportovní sázení u 888poker není k dispozici členům z následujících zemí: Jordánsko, Kuvajt, Filipíny, Polsko, Thajsko, Venezuela, Jemen, Austrálie a Německo.
  5. Hodnota sázky zdarma nebude zahrnuta do žádného vracení sázek a její platnost vyprší po 7 dnech.
  6. Sázky „Non-runner“ / zrušené sázky se nezapočítávají jako kvalifikační sportovní sázky.
  7. Kvalifikační sportovní sázky musí být vsazeny a vypořádány ve stejný den.
  8. Sázku zdarma nelze převést ani vyměnit za peníze.
  9. Sázka zdarma musí být použita v celé výši. Nemůže být použita pro postupné vsazení více menších sázek a nelze ji kombinovat se sázkami za skutečné peníze.
  10. Sázku zdarma lze použít k výhře jednotlivých sázek a vícenásobných sázek „v přímé linii“, ale nelze ji použít v sázkách na jistotu nebo v permutačních sázkách.
  11. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit, pozastavit nebo zrušit tuto nabídku v jakémkoliv stádiu bez předchozího upozornění.
  12. Tato nabídka je určena pro rekreační členy a rozhodnutí herny 888poker jsou konečná ve všech záležitostech týkajících se udělení jakéhokoliv bonusu a účastník ani žádná třetí strana je nemůže přezkoumávat, ani se proti nim odvolávat.
  13. Cena sázky zdarma je omezena na jednu osobu, jednu domácnost, jeden počítač, jednu e-mailovou adresu nebo jedny podrobné údaje o platbě za den.

  Hra BLAST

  1. Hráči, kteří se zúčastní turnaje BLAST Tournament, nesmí mezi sebou dojednávat ani uzavírat žádný typ dohody ohledně rozdělení banku výher.
  2. Pokud se liší částka banku výher zobrazená pro turnaj BLAST Tournament v turnajové lobby, u turnajového stolu a zobrazená po losování banku výher, platí částka banku výher zobrazená u turnajového stolu.
  3. Po kole, ve kterém hodnota časovače odpočítávání dosáhne hodnoty nula, budou ve všech následujících kolech hráči hrát „vše do hry“, dokud nezbyde jediný vítěz.

Zásady bonifikace

Zásady bonifikace

Co to jsou Zásady bonifikace 888poker?

888pokerzásady bonifikace stanovují, že:
 1. Na základě vlastního uvážení herny 888poker a pravidel stanovených níže mohou noví hráči v souvislosti s jejich prvním vkladem na svůj účet u 888poker získat 100% Uvítací bonus až 400 $. Herna 888poker si vyhrazuje právo omezit Uvítací bonus (i) na jeden bonus na domácnost nebo (ii) na jeden bonus na počítačový terminál.
  Pokud hráči získají jakýkoliv bonus v jiných měnách než v USD, budou takové bonusové částky připsány hráčům na základě částky v USD přepočtené podle příslušného denního směnného kurzu.
 2. Všechny pojmy „Uvítací bonus při počátečním vkladu“, „Bonus prvního vkladu“, „Bonus za přistoupení“ a „Počáteční bonus“ se vztahují ke stejnému Uvítacímu bonusu.
Všeobecné podmínky speciálního Uvítacího bonusu:
  1. Aby měl právo na jakýkoliv bonus zahrnutý jako součást této speciální promo akce 100% Uvítací bonus až 400 $ („promo akce“), musí si hráč otevřít nový účet 888poker a provést první vklad v hodnotě minimálního požadovaného vkladu nebo vyšší.
  2. Uvítací bonus bude poté převáděn na účet hráče postupně po částkách ve výši 10 $ pokaždé, když hráč nashromáždí 10 bonusových bodů na každý 1 $ Uvítacího bonusu. Například: Pokud provedete vklad 100 $, obdržíte svůj Uvítací bonus v postupných splátkách ve výši 10 $. Pokaždé, když nashromáždíte 100 bonusových bodů, bude na váš účet připsána částka 10 $, a to až do celkové výše 100 % částky vašeho vkladu = 100 $
  3. Bonusové body vám umožňují uvolnit veškeré bonusy prostřednictvím sázení. Bonusové body jsou shromažďovány, pouze pokud máte aktivní bonus. Takže nová lhůta, kterou jste přidali dříve, se stane lhůtou.
  4. Bonusové body můžete získat:
   • Hraním pokerových živých her – získáte 2 bonusové body (v příslušném případě) za každý 1 $ vašeho zaplaceného poplatku Rake.*
   • Hraním pokerových turnajů – získáte 2 bonusové body (v příslušném případě) za každý turnajový poplatek 1 $.
   • Hraním kasinových her (ze svého pokerového účtu) – získáte 1 BP (v příslušném případě) za každých 10 $ vsazených v kasinu.

    * Zaplaceným poplatkem Rake se rozumí část poplatku, za níž jste přímo odpovědní, na základě toho, jakou poměrnou částkou jste přispěli do banku zatíženého poplatkem Rake vzhledem k ostatním hráčům u stolu. Příklad: Pokud jste vsadili 25 $ do banku 100 $ (25 %) a od stolu byl vybrán poplatek Rake 4,00 $, zaplatili jste z celkové částky poplatku Rake částku 1,00 $ (25 %), za níž získáváte 2 bonusové body (v příslušném případě).
  5. Platnost Uvítacího bonusu vyprší za 90 dní od vašeho prvního vkladu.
  6. Hráči, kteří získají plnění z této promo akce, nebudou mít právo na získání plnění z jakýchkoliv jiných promo akcí pro první vklad.
  7. Obdobně hráči, kteří získají plnění z jiné nabídky spojené s prvním vkladem, nebudou mít právo na získání plnění z této promo akce, nebude-li uvedeno něco jiného.
  8. Hráči mohou po provedení svých počátečních vkladů provádět vklady za účelem dosažení určitých bonusových úrovní, pro účely získání Uvítacího bonusu však bude brána v úvahu pouze částka počátečního vkladu.
  9. 888poker vloží všechny bonusy na účet hráče během sedmdesáti dvou (72) hodin od okamžiku, kdy hráč získá právo na jejich obdržení.
  10. Všeobecné podmínky promo akce musí být chápány společně s podmínkami uživatelské smlouvy.
  11. Tato promo akce je časově omezena. 888poker si vyhrazuje právo ukončit promo akci kdykoliv dle vlastního uvážení.
  12. Promo akce bude zahájena 5. dubna 2011 a ukončena stanoveným dnem, zveřejněným na webové stránce 888poker.com.
  13. Hráči mohou získat právo pouze na jeden Uvítací bonus – hráči, kteří provedli svůj první vklad s jedním ze „skinů“ společnosti 888 a kteří mají nebo dříve měli účet na jakékoliv webové stránce, která byla majetkem společnosti 888 nebo byla touto společností provozována, včetně jakéhokoliv „skinu“, nebudou mít na získání Uvítacího bonusu nárok.
  14. Hráči, kterým byl v registračním formuláři nabídnut kalkulační nástroj 888poker, budou oprávněni přijmout tento nástroj navíc ke svému Uvítacímu bonusu, pokud provedou svůj první vklad během dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku registrace.
 1. Tyto zásady bonifikace platí pro všechny prostředky z událostí nebo promo akcí, které byly přijaty nad rámec pravidelných výplat.
 2. Pro všechny peněžní prostředky z událostí nebo promo akcí, které byly přijaty nad rámec normálních výplat, platí veškeré Zásady pro výběry peněz a Zásady ochrany soukromí 888poker.
 3. Veškeré okamžité (nečekající) bonusy mohou být vybrány teprve poté, co hráč nashromáždí 2,5 bonusového bodu na každý 1 $ částky přijímaného bonusu. Hráč musí například nashromáždit 25 bonusových bodů, aby si mohl vybrat bonus v celkové výši 10 $. Jakmile budou splněny všechny požadavky týkající se předchozího sázení, budou peníze bonusu, včetně všech výher generovaných z bonusu, připraveny k výběru.
 4. 888poker si vyhrazuje právo zadržet částku jakéhokoliv bonusu z výběru peněz hráče.
 5. U veškerých bonusů a propagačních nabídek a výher vztahujících se k těmto bonusům a propagačním nabídkám musí být požadavky na nashromáždění bodů u 888poker splněny ve lhůtě třiceti (30) dní od okamžiku, kdy byly příslušné částky připsány na účet člena, nebo v průběhu lhůty uvedené v oznámení propagační nabídky, je-li tato lhůta odlišná. V opačném případě budou veškeré částky bonusu a propagační nabídky (a v některých případech i veškeré výhry generované na základě tohoto bonusu a propagační nabídky) nevyužité hráčem během příslušného časového období zrušeny a odebrány z hráčova herního účtu.
 6. Bez ohledu na změnu ustanovení uživatelské smlouvy si 888poker vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení a v době podle vlastního výběru, stáhnout, zrušit nebo změnit jakékoliv bonusy a propagační nabídky, nebo jejich jakékoliv části.
 7. Veškeré výhry generované na základě peněz bonusu, ať již v plné výši nebo částečně, budou vyplaceny vyhrávajícímu hráči následujícím způsobem: (i) platba na hráčův skutečný herní účet až do výše částky sázky, která byla zaplacena ze skutečných peněz; (ii) platba do hráčovy „bonusové peněženky“ až do výše částky původního bonusu použité k zaplacení sázky, nebo až do výše částky, která byla v hráčově „bonusové peněžence“ před zaplacením sázky, podle toho, která z těchto částek je vyšší; a (iii) platba zbývající částky výhry na hráčův skutečný herní účet, pokud je výhra spojena s pokerovými hrami, nebo do „bonusové peněženky“, pokud byla většina částky bonusu hrána v kasinových hrách.
 8. Váš účet je tvořen jak Dostupnými prostředky (prostředky, které lze použít v jakékoliv příslušné hře nebo k výběru peněz podle Zásad výběrů peněz), tak Omezenými prostředky (celkové množství bonusových prostředků, u nichž dosud nebyl splněn požadavek na vsazení, a veškeré výhry spojené s takovými bonusovými prostředky). Pokud máte na svém účtu jak Dostupné prostředky, tak Omezené prostředky, budou při dalším sázení jako první použity Omezené prostředky. Dostupné prostředky budou použity teprve poté, co se bude zůstatek vašich Omezených prostředků rovnat nule. Pokud provedete sázku v kasinových hrách pomocí pouze Omezených prostředků a vyhrajete, obdržíte, v závislosti na měně vašeho účtu, ve výhrách maximálně 500 $/500 €/500 £. Pokud vaše výhry překročí částku 500 $/500 €/500 £, obdržíte pouze 500 $/500 €/500 £.
 9. Jackpotové výhry se nebudou zvyšovat na základě sázek provedených z Omezených prostředků, roztočení zdarma, bonusů FreePlay nebo jackpotových kuponů. Jackpotové výhry budou zvyšovat pouze sázky provedené z Dostupných prostředků.
 10. Bonusy se liší podle nabídek, v nichž byly hrány, a mohou být zahrnuty ve více než jedné nabídce.
 11. U všech bonusů a promo nabídek a jakýchkoliv výher generovaných prostřednictvím sázení jakýchkoliv výše uvedených prostředků bude zrušen výběr peněz, pokud nebudou kompletně splněny veškeré příslušné podmínky.
 12. Pokud není částka poplatku buy-in vrácena během zrušení / vypršení platnosti / odebrání bonusu, které následovalo po výběru peněz, bude mít bonus stav „otevřené transakce“. Během vyplacení budou poté výhry rozděleny k tomuto bonusu běžným způsobem (jako by nedošlo ke zrušení / vypršení platnosti / odebrání bonusu, které následovalo po výběru peněz). Jakmile nebudou na tomto bonusu váznout žádné otevřené transakce, bude bonus zrušen.
 13. Berte laskavě na vědomí, že během kampaně nebo propagační akce, v níž získáte jakékoliv další bonusové částky, ať již se bude jednat o součást původního bonusu nebo o samostatnou částku, může být po vás předtím, než budete moci požádat o výběr peněz a jakýchkoliv nashromážděných výher, vyžadováno nashromáždění dalších bodů.
 14. V případě, že herna 888poker bude mít důvodné podezření, že hráč zneužívá nebo se pokouší zneužít jakýkoliv typ bonusu, herna 888poker si vyhrazuje právo: (i) ukončit hráči členství u 888poker; (ii) zadržet všechny peníze na účtu takového hráče; a (iii) v budoucnu bránit hráči v přístupu do pokerové herny.
 15. V případě, že herna 888poker bude mít důvodné podezření, že kteříkoliv hráči jednající ve skupině se pokoušejí nebo pokoušeli zneužít jakoukoliv bonusovou nabídku, vyhrazuje si herna 888poker právo zablokovat všechny příslušné účty a na dobu neurčitou zadržet peníze na těchto účtech.
 16. V případě, že bude bonus z jakéhokoliv důvodu z vašeho účtu odebrán, si vyhrazujeme právo odebrat celou částku bonusu společně s veškerými výhrami získanými na základě tohoto bonusu, bez ohledu na jakékoliv nashromáždění bodů, ke kterému mohlo v souvislosti s uvedeným bonusem dojít.
 17. Do splnění požadavků na celkovou výši vsazených peněz se započítávají sázky vsazené ve všech hrách u 888casino, sázky vsazené v některých hrách se však započítávají s vyšší hodnotou než sázky vsazené v jiných hrách. V následujícím seznamu jsou uvedeny procentuální podíly sázek započítávané do splnění požadavků na celkovou výši vsazených peněz pro jednotlivé typy her:


 18. Započítávané podíly do požadavku na sázení
  Kategorie hry Započítávaný podíl hry
  Video hrací automaty a hrací automaty, stírací karta Scratch card, Keno, Race, Arcade, Dice a všechny ostatní hry, které nejsou uvedeny v tabulce 100 %
  Všechny verze her Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker a pokerové stolní hry 20 %
  Všechny verze hry Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em a Live Roulette 10 %
  Craps 5 %
  Příklady:
  • Vsadíte 500 $ ve video hracích automatech a do částky požadované ke vsazení se započte celá částka 500 $ (100 %).
  • Vsadíte 500 $ ve hře Roulette a do částky požadované ke vsazení se započte částka 100 $ (20 %).
 19. Jakékoliv výhry získané na základě bonusu mohou být vybrány teprve po splnění podmínky na vsazení povinné celkové částky. Pokud si přejete odebrat Uvítací bonus a výhry za účelem vybrání si vašeho počátečního vkladu, obraťte se laskavě na naše Oddělení členské podpory.
 20. Bonusové body nashromážděné prostřednictvím sázení sázek s nízkým rizikem ve všech verzích her Wild Wheel, Roulette, Baccarat a Craps nebudou z hlediska požadavků na výběr peněz podle Zásad bonifikace 888poker započítávány jako platná sázka. Vyhrazujeme si právo zadržet jakoukoliv částku přesahující původní vklad člena z výběru peněz člena v případě, že byla částka herního bonusu vsazena v některé z výše uvedených her.
 21. V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné podmínky pro bonusový balíček při registraci.
 22. Všeobecné podmínky týkající se vstupenek na turnaje (dále jen „TrT“ nebo „TrTs“).
  1. Vstupenku na turnaj můžeme hráči přiznat jako druh bonusu.
  2. Vstupenka na turnaj představuje vstupenku k účasti v námi vybraných pokerových turnajích a turnajích Sit & Go.
  3. Můžeme kdykoliv a podle svého vlastního uvážení změnit turnaje, v nichž může být vstupenka použita.
  4. Vstupenka na turnaj představuje pevně danou hodnotu a je možné ji použít pouze v turnajích, které mají poplatek buy-in s hodnotou stejnou jako má vstupenka na turnaj. Aby nedošlo k nedorozumění, upozorňujeme, že vstupenky na turnaje nelze použít jako poplatek buy-in v turnajích s poplatkem buy-in s hodnotou nižší než má vstupenka na turnaj.
  5. Vstupenku na turnaj nemůže hráč použít k opětovnému nákupu žetonů ani k přidání žetonů do svého sloupku žetonů během turnaje.
  6. Vstupenky na turnaje nelze: (i) vyměňovat nebo proměňovat za peníze; (ii) spojovat dohromady za účelem vytvoření vstupenky s vyšší hodnotou; nebo (iii) převádět hráčem na jiného hráče.
  7. Každá vstupenka na turnaj bude přiznána s datem ukončení platnosti. Pokud je vstupenka na turnaj přiznána jako součást promo akce, její platnost vyprší s datem: (i) ukončení nebo vypršení platnosti takové promo akce; nebo (ii) vypršení platnosti vstupenky na turnaj. Jakmile vyprší platnost vstupence na turnaj nebo jakmile bude promo akce ukončena, hráč takovou vstupenku na turnaj ihned ztratí.
  8. Pokud vstupenku na turnaj přiznáme na jakýkoliv turnaj, který bude zrušen ještě před jeho zahájením, pak, pokud nebude v podmínkách promo akce uvedeno něco jiného, takové vstupence nevyprší platnost ani nebude ukončena, ale hráč ji bude moci použít v jiném turnaji podle našeho výběru.
  9. V případě, že vstupenka na turnaj bude použita v jakémkoliv turnaji, který poté zrušíme až po jeho zahájení, pak, pokud nebude v podmínkách promo akce uvedeno něco jiného, bude kompenzace hráči stejná jako kompenzace pro hráče, kteří se zaregistrovali do turnaje s použitím peněz ze svého herního účtu.
 23. Všeobecné podmínky týkající se roztočení zdarma a bonusů FreePlay:
  1. Všechna roztočení zdarma a bonusy FreePlay připsané na účet hráče musí být odehrány během 14 dní, po uplynutí této lhůty budou nevyužitá roztočení zdarma a bonusy FreePlay z účtu odebrány.
  2. Výhry z roztočení zdarma a bonusů FreePlay jsou považovány za bonus a podléhají podmínkám vsazení bonusu a všem dalším podmínkám pro bonusy.
  3. Výhry z roztočení zdarma a bonusů FreePlay jsou přiznány teprve poté, co člen dokončí hraní všech svých roztočení zdarma nebo bonusů FreePlay.
  4. Na roztočení zdarma a bonusy FreePlay se vztahuje omezení maximální částky výhry, jak je uvedeno ve všeobecných podmínkách konkrétní promo akce.
 24. Všeobecné podmínky týkající se kuponů jackpot:
  1. Kupon jackpot můžeme hráči přiznat jako typ bonusu.
  2. Kupon jackpot lze použít pouze k účasti v námi vybrané jackpotové hře.
  3. Můžeme kdykoliv a podle vlastního uvážení změnit jackpotovou hru, pro níž může být kupon jackpot použit.
  4. Kupony jackpot nelze: (i) vyměňovat nebo proměňovat za peníze; (ii) spojovat dohromady za účelem vytvoření kuponu jackpot s vyšší hodnotou; nebo (iii) převádět hráčem na jiného hráče.
  5. Všechny kupony jackpot připsané na účet hráče musí být použity nejpozději: (i) do 14 dní od jejich připsání na účet hráče; nebo (ii) do data vypršení platnosti spojeného s daným kuponem jackpot. Jakékoliv nevyužité kupony jackpot budou poté odebrány z účtu hráče.
  6. Hráči, kteří použijí kupon jackpot ke hře jackpotové hry, budou oprávněni vyhrát a přijmout kompletní výhru jackpotu, nikoliv však žádnou jinou částku v souvislosti s jackpotovou hrou
  7. Jackpotová výhra vyhraná prostřednictvím kuponu jackpot nebude podléhat žádným požadavkům na vsazení.
  8. Veškeré jackpotové výhry budou podléhat ustanovením uvedeným v Podmínkách poskytování služeb, včetně, mimo jiné, těch, které se vztahují k jackpotovým výhrám a ověřování hráčovy výhry
 25. Tyto všeobecné podmínky byly sepsány v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi významem jakýchkoliv přeložených verzí těchto všeobecných podmínek a významem jejich verze v anglickém jazyce platí význam verze těchto všeobecných podmínek v anglickém jazyce.
Poslední aktualizace 1. září 2016
 
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.