Všeobecné podmínky – promo akce „Sledujte svou cenu“

 1. Níže jsou uvedeny všeobecné podmínky promo akce „Sledujte svou cenu“ (dále jen „promo akce“) pořádanou hernou www.888poker.com (dále jen „web“). Promo akce je organizována společností (jak je definováno v Podmínkách poskytování služeb).
 2. Promo akce začíná 3. 1. 2017 a bude ukončena 5. 7. 2017 (dále jen „období promo akce“). Bez ohledu na výše uvedené může společnost v určitých případech ukončit tuto promo akci před koncem období promo akce, nebo naopak může období promo akce prodloužit, obvykle z důvodu zneužití, omezeného zájmu o nabídku nebo chyby.
 3. Vstup do promo akce je umožněn pouze osobám, které se zaregistrovaly na webu před obdobím promo akce, nebo během něho, ale které dosud neprovedly vklad na webu (dále jen „účastníci“).
 4. Z důvodů zabezpečení a ověřování si vyhrazujeme právo omezit účast v promo akci na: (i) jednu osobu na domácnost; (ii) jednu osobu na počítačový terminál; nebo (iii) jednu osobu na mobilní zařízeni.
 5. Aby mohl přijmout okamžitý bonus 10 $, musí účastník zadat promo kód PRIZE10 (dále jen „promo kód“) v pokladně webu při provádění vkladu alespoň 10 $ na svůj účet (dále jen „Bonus promo kódu“). Abyste získali přístup k tomuto bonusu, musíte být přesměrováni na web přes cílovou stránku nebo přes banner webu, se kterým jsou tyto všeobecné podmínky propojeny.
 6. Během období promo akce se účastník může zúčastnit hry Sledujte svou cenu, která funguje následujícím způsobem: Na webu se budou napříč obrazovkou displeje účastníkova zařízení v překryvném okně pohybovat 3 záhadné krabice a jakmile se přestanou pohybovat, musí účastník vybrat záhadnou krabici, jejíž obsah se poté objeví.

  Pokud účastník provede příslušný vklad na webu s použitím specifického promo kódu v pokladně webu, získá příslušný bonus (dále jen „Bonus Sledujte svou cenu“). Bude zobrazen časovač odpočítávající čas 45 sekund od okamžiku odhalení příslušného bonusu nabídky vkladu, po jehož vypršení bonus z obrazovky zmizí.

 7. Účastníci mohou hrát ve hře Sledujte svou cenu prostřednictvím verze softwaru ke stažení pro PC, mobilní verze ke stažení a verze webové aplikace.
 8. Kurzy přijetí nabídek vkladu ve hře Sledujte svou cenu nejsou stejné. Pravděpodobnost výhry se mění.
 9. Účastníci v této promo akci mohou být omezeni na konkrétní jurisdikce. Kromě toho některé bonusy přiznané v této promo akci nemusí být dostupné v určitých jurisdikcích (i když jsou pro takové hráče viditelné).
 10. Pokud účastník přijme Bonus promo kódu, nebude mít právo přijmout Bonus Sledujte svou cenu, a pokud účastník přijme Bonus Sledujte svou cenu, nebude mít právo přijmout Bonus promo kódu.
 11. Peněžní bonusy Bonus promo kódu a Bonus Sledujte svou cenu, přiznané během promo akce, mohou být vybrány teprve poté, co hráč nashromáždí 3,5 bonusového bodu na každý 1 $ částky přijímaného bonusu. Jakmile budou splněny všechny požadavky týkající se předchozího sázení, budou peníze příslušného bonusu, včetně všech výher generovaných z bonusu, připraveny k výběru.
 12. Hráč se může této promo akce zúčastnit pouze jednou.
 13. U všech bonusů přiznaných v této promo akci a jakýchkoliv výher generovaných prostřednictvím sázení jakýchkoliv výše uvedených prostředků bude zrušen výběr peněz, pokud nebudou kompletně splněny veškeré příslušné podmínky.
 14. Bez újmy na jakýchkoliv jiných právech nebo opravných prostředcích společnosti, ať již podle Uživatelské smlouvy nebo jinak, pokud má společnost rozumný důvod se domnívat, že účastník: (i) zneužívá nebo se chystá zneužít promo akci; (ii) provádí jakoukoliv podvodnou nebo kriminální činnost v souvislosti s promo akcí; (iii) používá jakékoliv nečestné externí faktory nebo vlivy, nebo se tajně domluvil s jakoukoliv jinou osobou či účtem v souvislosti s promo akcí; anebo (iv) podstatným způsobem porušil jakékoliv z následujících ustanovení Uživatelské smlouvy v souvislosti s promo akcí, bude mít společnost právo:
  1. zneplatnit a odebrat z účastníkova účtu veškeré bonusy přiznané v této promo akci a veškeré související výhry;
  2. zablokovat nebo ukončit účet či účty účastníka u společnosti, a v takovém případě může zadržet veškerý zůstatek nebo jeho část, anebo získat zpět z účtů částku jakýchkoliv vkladů, výplat, bonusů nebo výher, které byly ovlivněny nebo je lze jakýmkoliv způsobem připsat k jakýmkoliv událostem popsaným v tomto bodu 13; anebo
  3. zabránit účastníkovi v registraci účtů u společnosti v budoucnosti.
 15. Při uplatňování svých práv podle bodu 13 výše společnost použije veškeré přiměřené úsilí k zajištění uplatnění takových práv způsobem, který je spravedlivý za příslušných okolností i ke všem ostatním účastníkům a zákazníkům společnosti.
 16. Tyto všeobecné podmínky byly sepsány v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi významem jakýchkoliv přeložených verzí těchto všeobecných podmínek a významem jejich verze v anglickém jazyce platí význam verze těchto všeobecných podmínek v anglickém jazyce.
 17. Platí veškeré Všeobecné podmínky pro Bonusový balíček při registraci pro nové členy, týkající se Bonusu promo kódu.
 18. Tato promo akce je organizována navíc k Uvítacímu balíčku, který hráči mohou získat při provedení prvního vkladu.
 19. Společnost může změnit tyto všeobecné podmínky, včetně, mimo jiné, případů, kdy je to vyžadováno z bezpečnostních důvodů, v důsledku výjimečných okolností, které společnost nemůže ovlivnit, nebo v důsledku změn zákonů nebo předpisů. Pokud společnost, po vaší registraci v promo akci a před ukončením vaší účasti v promo akci, provede jakékoliv podstatné změny těchto všeobecných podmínek, tyto změny přiměřeným způsobem oznámí.
 20. Účastí v této promo akci každý člen souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami, kterými se promo akce řídí, spolu s „Uživatelskou smlouvou“ webu.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.