Všeobecné podmínky

Níže jsou uvedeny všeobecné podmínky promo akce „$10 Instant Bonus Promotion“ (dále jen „promo akce“). Promo akce je organizována společností Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dále jen „pořadatel“), jež je, mimo jiné, vlastníkem a provozovatelem značkových webů 888poker.

 1. Platí veškeré Všeobecné podmínky 888poker.
 2. Promo akce začne 18/2/16 a bude ukončena 21/2/16 (dále jen „období promo akce“). Bez ohledu na výše uvedené se pořadatel může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, promo akci kdykoliv okamžitě ukončit.
 3. Přihlášení do promo akce je umožněno pouze osobám starším 18 let. V jakémkoliv stádiu akce může pořadatel požádat potenciální členy o předložení důkazu o jejich věku anebo totožnosti.
 4. Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců pořadatele a jakéhokoliv subjektu přidruženého k pořadateli nebo subjektu v jakémkoliv vztahu k pořadateli nemají právo se promo akce zúčastnit. Pro účely tohoto dokumentu se pojmem „příbuzní“ rozumí manžel/manželka, partner/partnerka, rodič, dítě nebo sourozenec.
 5. Promo kód WEEKEND30 je k dispozici pouze členům, kteří se zaregistrovali, ale ještě neprovedli vklad.
 6. Promo kód je možné použít pouze jednou v pokladně pro jeden účet za účelem získání
  (i) jednoho bonusu / jedné vstupenky na domácnost nebo
  (ii) jednoho bonusu / jedné vstupenky na počítačový terminál.
 7. Okamžitý peněžní bonus 10 $ bude automaticky připsán na účet člena.
 8. Členové, kteří se zaregistrovali, ale ještě neprovedli vklad, obdrží Okamžitý peněžní bonus 10 $ navíc ke kompletnímu balíčku Uvítacího bonusu.
 9. Každý nevyužitý peněžní bonus nebo nevyužité vstupenky na turnaje budou pořadatelem po datu vypršení platnosti bonusu odebrány z herního účtu účastníka.
 10. Veškeré okamžité (nečekající) bonusy mohou být vybrány teprve poté, co hráč nashromáždí 3,5 bonusového bodu na každý 1 $ částky přijímaného peněžního bonusu.
 11. Přihlášením se do promo akce každý účastník bezvýhradně přijímá tyto všeobecné podmínky, kterými se řídí promo akce i udělování Okamžitého peněžního bonusu 10 $, stejně jako „Licenční smlouvu s koncovým uživatelem webů a služeb provozovaných skupinou 888 Group“ (smlouva „EULA“) a standardní „Zásady bonifikace“ pořadatele, které pro promo akci platí. V případě jakéhokoliv rozporu mezi všeobecnými podmínkami promo akce a ustanoveními smlouvy EULA nebo zásad bonifikace platí ustanovení všeobecných podmínek promo akce.
 12. Rozhodnutí pořadatele je ve všech záležitostech týkajících se udělení Okamžitého bonusu 10 $ konečné a nebude podléhat žádnému přezkoumání ani odvolání ze strany účastníka ani jakékoliv třetí strany.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto všeobecné podmínky podle svého uvážení.
 14. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo pozastavit promo akci, pokud promo akci nebude, podle vlastního uvážení pořadatele, možné provádět tak, jak je stanoveno.
 15. Tyto všeobecné podmínky byly sepsány v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi významem jakýchkoliv přeložených verzí těchto všeobecných podmínek a významem jejich verze v anglickém jazyce platí význam verze těchto všeobecných podmínek v anglickém jazyce.
 16. Tyto všeobecné podmínky a jakékoliv záležitosti týkající se těchto všeobecných podmínek se řídí zákony Anglie a Walesu, jsou podle zákonů Anglie a Walesu vytvořeny a podléhají výhradní soudní pravomoci soudů Royal Court of Justice, Londýn, Anglie.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.