Všeobecné podmínky – promo akce „Cesta k odměnám“

1. Níže jsou uvedeny všeobecné podmínky promo akce „Cesta k odměnám“ (dále jen „promo akce“). Promo akce je organizována společností Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dále jen „pořadatel“), jež je, mimo jiné, vlastníkem a provozovatelem značkových webů 888poker.
2. Promo akce začne 30/3/2016 a bude ukončena 22/5/2016 (dále jen „období promo akce“). Bez ohledu na výše uvedené se pořadatel může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, promo akci kdykoliv okamžitě ukončit.
3. Přihlášení do promo akce je umožněno pouze osobám starším 18 let. V jakémkoliv stádiu akce může pořadatel požádat potenciální členy o předložení důkazu o jejich věku anebo totožnosti.
4. Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců pořadatele a jakéhokoliv subjektu přidruženého k pořadateli nebo subjektu v jakémkoliv vztahu k pořadateli nemají právo se promo akce zúčastnit. Pro účely tohoto dokumentu se pojmem „příbuzní“ rozumí manžel/manželka, partner/partnerka, rodič, dítě nebo sourozenec.
5. Promo akce platí pouze pro jeden účet na jednu domácnost a na jeden počítačový terminál.
6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo pozastavit promo akci, pokud promo akci nebude, podle vlastního uvážení pořadatele, možné provádět tak, jak je stanoveno.
7. Přihlášením se do promo akce každý účastník bezvýhradně přijímá tyto všeobecné podmínky, kterými se řídí promo akce i udělování cen všeho druhu, stejně jako „Licenční smlouvu s koncovým uživatelem webů a služeb provozovaných skupinou 888 Group“ (smlouva „EULA“), která pro promo akci platí. V případě jakéhokoliv rozporu mezi všeobecnými podmínkami promo akce a ustanoveními smlouvy EULA platí ustanovení všeobecných podmínek promo akce.
8. Rozhodnutí pořadatele je ve všech záležitostech týkajících se udělení cen všeho druhu konečné a nebude podléhat žádnému přezkoumání ani odvolání ze strany účastníka ani jakékoliv třetí strany.
9. Platí veškeré Všeobecné podmínky 888poker.
10. Platí veškeré Všeobecné podmínky pro vstupenky na turnaje 888poker.
11. Platí veškeré Všeobecné podmínky klubu 888poker Club.
12. Tyto všeobecné podmínky byly sepsány v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi významem jakýchkoliv přeložených verzí těchto všeobecných podmínek a významem jejich verze v anglickém jazyce platí význam verze těchto všeobecných podmínek v anglickém jazyce.
13. Tyto všeobecné podmínky a jakékoliv záležitosti týkající se těchto všeobecných podmínek se řídí zákony Anglie a Walesu, jsou podle zákonů Anglie a Walesu vytvořeny a podléhají výhradní soudní pravomoci soudů Royal Court of Justice, Londýn, Anglie.
14. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit koncové datum nebo částku turnajů.
15. V případě, že pořadatel usoudí, podle svého absolutně svobodného uvážení, že účastník jakýmkoliv způsobem porušil tyto všeobecné podmínky, včetně, mimo jiné, více registrací do promo akce, nebo že účastník provedl jakékoliv jednání se zlým úmyslem ve vztahu k promo akci, bude takový účastník vyřazen z promo akce a následně se stane nezpůsobilým vyhrát turnaje.
16. Z důvodu omezení podle předpisů v jednotlivých zemích mohou být některé země z promo akce vyřazeny.
17. Promo akce sestává z následujících turnajů:
$3,000 Go for Gold Tournaments:Každý den v 13:05 a 23:05 GMT.
$6,000 Road to Gold Tournaments:Každý den v 18:05 GMT.
$10,000 Gold Rush Tournaments :Každou neděli v 20:35 GMT.
18. Plány turnajů mohou být změněny na základě rozhodnutí pořadatele.
19. Turnaje Cesta k odměnám nabízí peněžní banky výher:
 • $3,000 Go for Gold Tournament: 2 000 $ v hotovosti a 1 000 $ ve formě zlatých tokenů.
 • $6,000 Road to Gold Tournament: 5 000 $ v hotovosti a 1 000 $ ve formě zlatých tokenů.
 • $10,000 Gold Rush Tournament: 9 000 $ v hotovosti a 1 000 $ ve formě zlatých tokenů.
20. Pro vstup na všechny turnaje je nutná vstupenka.
21. Další bonusy mohou být přiznány na základě vlastního rozhodnutí pořadatele.
22. Vstupenkám na turnaj Cesta k odměnám vyprší platnost dne 22/5/2016
23. Vstupenky na turnaj jsou nesměnitelné, nepřenosné a nelze je vyměnit za peníze nebo za jiné ceny.
24. Platnost vstupenek na turnaje „$3,000 Go for Gold“ a „$6,000 Road to Gold“ vyprší po 7 dnech od data jejich přiznání. Platnost vstupenek na turnaj „$10,000 Gold Rush“ vyprší po 14 dnech od data jejich přiznání.
25. Hráči, kteří provedli alespoň jeden vklad v pokladně 888poker a kteří byli aktivní u 888poker během posledního roku, mohou plnit své osobní klubové výzvy uvedené v osobní části „Výzvy“ 888poker Club hráče, s příležitostmi vyhrávat další vstupenky. Viz kompletní podrobné informace v části „Klubové výzvy“ níže.
26. Členové mohou hrát v hrách Wheel of Rewards každý den o výhru dalších cen. Viz kompletní podrobné informace v části „Wheel of Rewards“ níže.
27. Pořadatel se může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, kdykoliv okamžitě uzavřít nebo změnit jakékoliv z nabídek v promo akci.

Noví členové

 1. Platí veškeré všeobecné podmínky Bonusového balíčku při registraci.
 2. Noví členové, kteří se zaregistrují u 888poker a nemají žádný jiný související účet, obdrží ve lhůtě do 7 dní od registrace e-mail, v němž si budou moci vyžádat 4 vstupenky zdarma, po 2 na každý z následujících turnajů Cesta k odměnám:
  • $3,000 Go for Gold Tournament
  • $6,000 Road to Gold Tournament
 3. 4 vstupenky zdarma na turnaj si musí vyžádat prostřednictvím příslušného odkazu uvedeného v promo poštovních zprávách anebo v propagačních překryvných zprávách v klientu.
 4. Noví členové obdrží nabídku na vklad s možností vyhrát vstupenky na turnaj Cesta k odměnám.
 5. Tato nabídka je navíc k Uvítacímu bonusu a ke kompletnímu Uvítacímu balíčku, který hráči získají při provedení svého prvního vkladu.

Stávající členové

 1. Stávající členové, kteří se zaregistrovali před zahájením promo akce, obdrží 4 vstupenky zdarma:
  • 2 vstupenky na turnaj $3,000 Go for Gold Tournament
  • 2 vstupenky na turnaj $6,000 Road to Gold Tournament
  Vstupenky si musí vyžádat prostřednictvím příslušného odkazu uvedeného v promo poštovních zprávách anebo v propagačních překryvných zprávách v klientu.

Výzvy 888poker Club Cesta k odměnám

Během promo akce hráči, kteří provedli alespoň jeden vklad v pokladně 888poker, budou oprávněni zúčastnit se plnění podmínek 2 dalších klubových výzev: „Vyzvěte mne!“ a „O úroveň výše!“ Tito hráči mohou během období promo akce podle uvážení pořadatele také obdržet další speciální nabídky.
 1. Vyzvěte mne!: Za každou další splněnou výzvu 888poker Club hráči obdrží 2 vstupenky na turnaj $3,000 Go for Gold během 72 hodin.
 2. O úroveň výše! Za každou dokončenou úroveň 888poker Club hráči obdrží 2 vstupenky na turnaj $6,000 Road to Gold během 72 hodin.
 3. V průběhu promo akce mohou být podle uvážení pořadatele k dispozici další „překvapující výzvy“.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo přidávat, odebírat nebo měnit výzvy podle svého uvážení, a to s oznámením předem i bez něho.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo nabídnout podle svého uvážení určité výzvy vybraným hráčům. Někteří hráči nemusí mít právo přijímat určité výzvy.
 6. Hráči mohou splněním výzev získat maximálně 10 vstupenek za den.
 7. Hráči mohou vyhrát více vstupenek na turnaj Cesta k odměnám, než kolik mohou použít.
 8. Chcete-li si přečíst další informace o výzvách 888poker Club, klikněte sem.

Wheel of Rewards

 1. Hráči, kteří provedli alespoň jeden vklad v pokladně 888poker, obdrží denní roztočení zdarma ve hře Wheel of Rewards každý den během promo akce.
 2. Členové, kteří jsou oprávněni hrát ve hře Wheel of Rewards, ale kteří dosud neprovedli počáteční vklad v pokladně 888poker, budou mít nárok pouze na jedno roztočení zdarma ve hře Wheel of Rewards.
 3. Jeden celý kalendářní den se, pouze pro účely hry Wheel of Rewards, počítá od 30/3/2016 GMT do 23/5/2016 GMT.
 4. Členové hrající na PC mohou roztočit pouze jednou za jeden kalendářní den, jak je uveden výše. Pokud z jakéhokoliv důvodu bude člen schopen roztočit hru více než jednou za daný den, bude se počítat pouze jeho první roztočení.
 5. Členové, kteří provedli vklad a jsou oprávněni hrát ve hře Wheel of Rewards, obdrží 2 roztočení každý den. Pro tyto členy bude jedno z jejich roztočení zdarma k dispozici pouze prostřednictvím mobilní aplikace, od 17:00 GMT do 24:00 GMT.
 6. V případě, že hráč se 2 roztočeními hraje ve hře Wheel of Rewards více než dvakrát za den, budou se počítat pouze jeho první dvě roztočení.
 7. Členové mohou hrát ve hře Wheel of Rewards prostřednictvím verze softwaru ke stažení pro PC, mobilní verze ke stažení a verze webové aplikace. Přístup do hry bude k dispozici prostřednictvím vstupní překryvné zprávy anebo propagačního banneru.
 8. Vítězům hry Wheel of Rewards budou přiznány jejich ceny během 72 hodin a bude jim tato skutečnost oznámena prostřednictvím propagačního překryvného okna.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo pozastavit nabídku hry a distribuci nebo obsah cen této hry.
 10. V případě, že pořadatel usoudí, podle svého absolutně svobodného uvážení, že účastník porušil jakoukoliv z podmínek hry Wheel of Rewards nebo se choval způsobem, který mohl být pokládán za rušivý nebo urážlivý, vyhrazuje si pořadatel právo zakázat takovému účastníkovi další přístup do hry.
 11. Pravděpodobnosti výhry cen nabízených ve hře Wheel of Rewards nejsou stejné a mohou být kdykoliv změněny na základě rozhodnutí pořadatele.
 12. Hra Wheel of Rewards nemusí být k dispozici členům v určitých zemích anebo pro určité verze produktu.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení nenabízet hru Wheel of Rewards určitým členům.

Cena Casino Freeplay

 1. Cena FreePlay je k dispozici k použití s jednou z následujících her, na základě vlastního rozhodnutí pořadatele: European Roulette Pro, MultiHand Blackjack; Millionaire Genie; Casino Reels a ELM Street.
 2. Maximální výhra ve FreePlay se rovná částce přiznaného bonusu FreePlay, pokud hráč nezíská jackpot. Pokud budete mít například FreePlay 20 $, vaše maximální možná výhra bude 20 $.
 3. Bonus Freeplay je možné použít pouze ke hře her 888casino, nikoliv her 888poker.
 4. Bonus Freeplay musí být použit během 14 dní.
 5. Výhry Freeplay jsou přiznány teprve poté, co člen dokončí hraní celého bonusu Freeplay.
 6. Výhry Freeplay mohou být vybrány teprve poté, co hráč během 90 dní nashromáždí hrou kasinových her prostřednictvím svého pokerového účtu 3 stavového bodu na každý 1 $ částky přijímaného bonusu.
 7. V kasinových hrách je jeden bonusový bod udělen za každých vsazených 16 $, jak je podrobně uvedeno v Zásadách bonifikace 888poker.

Cena sportovní sázky zdarma

 1. Aby mohli přijmout cenu sázky zdarma, musí se členové nejprve přihlásit ke svému sportovnímu účtu zde, s použitím svého uživatelského jména a hesla 888poker, nebo kliknutím na tlačítko 888sport v pravém dolním rohu v 888poker lobby.
 2. Aby přijali sázku zdarma, musí se členové, kteří se ještě nikdy nepřihlásili ke svému sportovnímu účtu u 888poker, přihlásit ke svému sportovnímu účtu v ten samý den, kdy vyhráli sázku zdarma.
 3. Oprávnění členové obdrží sázku zdarma během 72 hodin od okamžiku, kdy vyhráli cenu.
 4. Sportovní sázení u 888poker není k dispozici členům z následujících zemí: Německo, Austrálie, Jordánsko, Kuvajt, Filipíny, Polsko, Thajsko, Venezuela a Jemen.
 5. Hodnota sázky zdarma nebude zahrnuta do žádného vracení sázek a její platnost vyprší po 7 dnech.
 6. Sázky „Non-runner“ / zrušené sázky se nezapočítávají jako kvalifikační sportovní sázky.
 7. Kvalifikační sportovní sázky musí být vsazeny a vypořádány ve stejný den.
 8. Sázku zdarma nelze převést ani vyměnit za peníze.
 9. Sázka zdarma musí být použita v celé výši. Nemůže být použita pro postupné vsazení více menších sázek a nelze ji kombinovat se sázkami za skutečné peníze.
 10. Sázku zdarma lze použít k výhře jednotlivých sázek a vícenásobných sázek „v přímé linii“, ale nelze ji použít v sázkách na jistotu nebo v permutačních sázkách.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit, pozastavit nebo zrušit tuto nabídku v jakémkoliv stádiu bez předchozího upozornění.
 12. Tato nabídka je určena pro rekreační členy a rozhodnutí herny 888poker jsou konečná ve všech záležitostech týkajících se udělení jakéhokoliv bonusu a účastník ani žádná třetí strana je nemůže přezkoumávat, ani se proti nim odvolávat.
 13. Cena sázky zdarma je omezena na jednu osobu, jednu domácnost, jeden počítač, jednu e-mailovou adresu nebo jedny podrobné údaje o platbě za den.

Cena peněžního bonusu

 1. Peněžní bonusy přiznané během promo akce mohou být vybrány teprve poté, co hráč nashromáždí 3,5 bonusového bodu na každý 1 $ částky přijímaného bonusu.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.