Všeobecné podmínky – promo akce „Daily Super XL Qualifiers“

 1. Níže jsou uvedeny všeobecné podmínky promo akce „Daily Super XL Qualifiers“ (dále jen „promo akce“). Promo akce je organizována společností Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dále jen „pořadatel“), jež je, mimo jiné, vlastníkem a provozovatelem značkových webů 888poker.
 2. Promo akce začne 04/08/16 a bude ukončena 16/09/16 (dále jen „období promo akce“). Bez ohledu na výše uvedené se pořadatel může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, promo akci kdykoliv okamžitě ukončit.
 3. Přihlášení do promo akce je umožněno pouze osobám starším 18 let. V jakémkoliv stádiu akce může pořadatel požádat potenciální hráče o předložení důkazu o jejich věku anebo totožnosti.
 4. Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců pořadatele a jakéhokoliv subjektu přidruženého k pořadateli nebo subjektu v jakémkoliv vztahu k pořadateli nemají právo se promo akce zúčastnit. Pro účely tohoto dokumentu se pojmem „příbuzní“ rozumí manžel/manželka, partner/partnerka, rodič, dítě nebo sourozenec.
 5. Nabídka promo akce platí pouze pro jeden účet na jednu domácnost a na jeden počítačový terminál.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo promo akci (kdykoliv) zrušit, změnit nebo pozastavit.
 7. Přihlášením se do promo akce každý účastník bezvýhradně přijímá tyto všeobecné podmínky, kterými se řídí promo akce i udělování vstupenek na turnaj, stejně jako „Licenční smlouvu s koncovým uživatelem webů a služeb provozovaných skupinou 888 Group“ (smlouva „EULA“), která pro promo akci platí. V případě jakéhokoliv rozporu mezi všeobecnými podmínkami promo akce a ustanoveními smlouvy EULA platí ustanovení všeobecných podmínek promo akce.
 8. Rozhodnutí pořadatele je ve všech záležitostech týkajících se udělení vstupenek na turnaje konečné a nebude podléhat žádnému přezkoumání ani odvolání ze strany účastníka ani jakékoliv třetí strany.
 9. Platí veškeré Všeobecné podmínky 888poker.
 10. Platí veškeré Všeobecné podmínky pro vstupenky na turnaje 888poker.
 11. Tyto všeobecné podmínky byly sepsány v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi významem jakýchkoliv přeložených verzí těchto všeobecných podmínek a významem jejich verze v anglickém jazyce platí význam verze těchto všeobecných podmínek v anglickém jazyce.
 12. Tyto všeobecné podmínky a jakékoliv záležitosti týkající se těchto všeobecných podmínek se řídí zákony Anglie a Walesu, jsou podle zákonů Anglie a Walesu vytvořeny a podléhají výhradní soudní pravomoci soudů Royal Court of Justice, London, England.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit koncové datum nebo částku turnajů.
 14. V případě, že pořadatel usoudí, podle svého absolutně svobodného uvážení, že účastník jakýmkoliv způsobem porušil tyto všeobecné podmínky, včetně, mimo jiné, více registrací do promo akce, nebo že účastník provedl jakékoliv jednání se zlým úmyslem ve vztahu k promo akci, bude takový účastník vyřazen z promo akce a následně se stane nezpůsobilým vyhrát turnaje.
 15. Z důvodu omezení podle předpisů v jednotlivých zemích mohou být některé země z promo akce vyřazeny.

Promo akce

 1. Během promo akce bude 888poker pořádat turnaje Daily Super XL Qualifier jednou denně (dále jen „turnaje Qualifier“), od 04/08/16 do 16/09/16, před událostmi Super XL Series Main Events (dále jen „cílové turnaje“).
 2. Nejlepší hráči v turnajích Qualifier získají vstup zdarma na cílové turnaje.
 3. Cílové turnaje (Super XL Series) se budou konat od 17/09/16 do 25/09/16 a nabídnou celkový zaručený bank výher 3 000 000 $. Všechny cílové turnaje naleznete na kartě Super XL v softwaru 888poker.
 4. Chcete-li zobrazit kompletní plán, včetně časů zahájení turnajů Qualifier, rozdělení cen a podrobných informací o tom, jaký denní turnaj Qualifier souvisí s jakým cílovým turnajem, klikněte sem.
 5. Vítězové turnajů Qualifier budou automaticky zaregistrováni do cílového turnaje.
 6. Hráči, kteří se již zaregistrovali do konkrétního cílového turnaje, se nemohou zaregistrovat do turnaje Qualifier, který s daným cílovým turnajem souvisí.
 7. Vstup na všechny turnaje Qualifier je omezen na hráče, kteří mají vstupenky.
 8. Všichni stávající členové, kteří se zaregistrovali před zahájením promo akce, obdrží při zahájení promo akce 2 vstupenky zdarma na turnaje Qualifiers, které si musí vyžádat prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailu k promo akci nebo v překryvném okně v 888poker lobby.
 9. Hráči budou mít šanci vyhrát další vstupenky splněním podmínek denní pokerové mise (viz část Osobní pokerová mise).
 10. Hráči budou mít také šanci vyhrát další vstupenky hrou hry Wheel v softwaru 888poker.
 11. Všem vstupenkám na turnaje Qualifiers vyprší platnost dne 16/09/16.
 12. Podrobné informace týkající se struktury a rozdělení cen v turnajích Super XL Series mohou být kdykoliv během promo akce změněny na základě vlastního rozhodnutí 888poker.

Osobní pokerové mise

 1. Aby obdrželi až jednu další vstupenku na denní turnaj Daily Super XL Qualifier za den, musí hráči splnit podmínky své osobní pokerové mise. Podmínky osobní pokerové mise budou zaslány e-mailem a zobrazeny v osobní zprávě v klientu 888poker.
 2. Aby obdrželi podmínky své denní pokerové mise, hráči, kteří ještě neprovedli vklad u 888poker, musí hrát v alespoň jednom denním turnaji Qualifier a provést svůj první vklad u 888poker. Podmínky denní mise budou zaslány e-mailem do 72 hodin od splnění těchto dvou podmínek.
 3. Hráči, kteří již provedli alespoň jeden vklad u 888poker, obdrží podmínky denní pokerové mise po odehrání alespoň jednoho denního turnaje Daily Super XL Qualifier. Podmínky denní mise budou zaslány do 72 hodin od splnění této podmínky.
 4. Personalizované podmínky denní mise, které hráč obdrží, zůstanou stejné po celou dobu konání kampaně.
 5. Hráči získají jednu další vstupenku za každý den, kdy splní podmínky mise.
 6. Pro hráče, kteří obdrží podmínky Peněžní mise, platí, že jako oprávněné hry s poplatkem Rake se počítají pouze hry post-flop v hrách o skutečné peníze.
 7. Pro hráče, kteří obdrží podmínky Turnajové mise, platí:
  Turnaje zdarma se nezapočítávají.
  Turnaje s poplatkem buy-in se budou počítat od data a času zahájení turnaje.
 8. Hráči obdrží svou vstupenku na denní turnaj Daily Super XL Qualifier během 72 hodin po splnění své personalizované denní mise.
 9. Denní mise začíná ve stejný den, kdy hráč obdrží e-mail s podmínkami denní mise.
 10. Posledním dnem, kdy hráči mohou splnit podmínky mise, je 14/09/16.
 11. Hráči mohou vyhrát nejvýše 1 vstupenku na denní turnaj Daily Super XL Qualifier za den.
 12. Personalizované pokerové mise nelze změnit.
 13. Dny začínají v 0:00 GMT a končí ve 23:59 GMT.
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.