Všeobecné podmínky – „Spin your way to Vegas!“ Promo akce

 1. Níže jsou uvedeny všeobecné podmínky promo akce „Spin your way to Vegas!“ Promo akce (dále jen „promo akce“). Promo akce je organizována společností Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited (dále jen „pořadatel“), jež je, mimo jiné, vlastníkem a provozovatelem značkových webů 888poker.
 2. Promo akce začne 22/05/16 a bude ukončena 12/06/16 (dále jen „období promo akce“). Bez ohledu na výše uvedené se pořadatel může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, promo akci kdykoliv okamžitě ukončit.
 3. Přihlášení do promo akce je umožněno pouze osobám starším 18 let. V jakémkoliv stádiu akce může pořadatel požádat potenciální členy o předložení důkazu o jejich věku anebo totožnosti.
 4. Zaměstnanci a příbuzní zaměstnanců pořadatele a jakéhokoliv subjektu přidruženého k pořadateli nebo subjektu v jakémkoliv vztahu k pořadateli nemají právo se promo akce zúčastnit. Pro účely tohoto dokumentu se pojmem „příbuzní“ rozumí manžel/manželka, partner/partnerka, rodič, dítě nebo sourozenec.
 5. Promo akce platí pouze pro jeden účet na jednu domácnost a na jeden počítačový terminál.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo pozastavit promo akci, pokud promo akci nebude, podle vlastního uvážení pořadatele, možné provádět tak, jak je stanoveno.
 7. Přihlášením se do promo akce každý účastník bezvýhradně přijímá tyto všeobecné podmínky, kterými se řídí promo akce i udělování cen všeho druhu, stejně jako smlouvu „888 Group Operated Sites and Services End-User License Agreement“ (Licenční smlouva s koncovým uživatelem webů a služeb provozovaných skupinou 888 Group – smlouva „EULA“), která pro promo akci platí. V případě jakéhokoliv rozporu mezi všeobecnými podmínkami promo akce a ustanoveními smlouvy EULA platí ustanovení všeobecných podmínek promo akce.
 8. Rozhodnutí pořadatele je ve všech záležitostech týkajících se udělení cen všeho druhu konečné a nebude podléhat žádnému přezkoumání ani odvolání ze strany účastníka ani jakékoliv třetí strany.
 9. Platí veškeré Všeobecné podmínky 888poker.
 10. Platí veškeré Všeobecné podmínky pro vstupenky na turnaje 888poker.
 11. Tyto všeobecné podmínky byly sepsány v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi významem jakýchkoliv přeložených verzí těchto všeobecných podmínek a významem jejich verze v anglickém jazyce platí význam verze těchto všeobecných podmínek v anglickém jazyce.
 12. Tyto všeobecné podmínky a jakékoliv záležitosti týkající se těchto všeobecných podmínek se řídí zákony Anglie a Walesu, jsou podle zákonů Anglie a Walesu vytvořeny a podléhají výhradní soudní pravomoci soudů Royal Court of Justice, Londýn, Anglie.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit, upravit nebo pozastavit promo akci, pokud promo akci nebude, podle vlastního uvážení pořadatele, možné provádět tak, jak je stanoveno.
 14. V případě, že pořadatel usoudí, podle svého absolutně svobodného uvážení, že účastník jakýmkoliv způsobem porušil tyto všeobecné podmínky, včetně, mimo jiné, více registrací do promo akce, nebo že účastník provedl jakékoliv jednání se zlým úmyslem ve vztahu k promo akci, bude takový účastník vyřazen z promo akce a následně se stane nezpůsobilým vyhrát turnaje.
 15. Z důvodu omezení podle předpisů v jednotlivých zemích mohou být některé země z promo akce vyřazeny.

Stávající hráči

 1. Stávající hráči, kteří se zaregistrovali u 888poker před dnem zahájení promo akce 22/05/16.
 2. Stávající členové, kteří již alespoň jednou provedli vklad v pokladně, budou mít právo zúčastnit se „denních pokerových misí“, aby mohli získat roztočení ve hře Vegas Roller.
  1. Hráči obdrží podmínky „denní pokerové mise“ prostřednictvím překryvného okna v 888poker lobby ve verzi softwaru pro PC nebo v mobilní verzi softwaru.
  2. Hráči obdrží e-mail nebo se jim zobrazí překryvná zpráva v 888poker lobby s odkazem na hru Vegas Roller teprve po splnění podmínek příslušné denní mise. Odkaz na hru Vegas Roller bude zaslán během 72 hodin.
  3. Pokaždé, když hráč splní podmínky denní pokerové mise, obdrží jedno roztočení ve hře Vegas Roller. Hráči mohou obdržet až 10 roztočení za den.
  4. Kompletní podmínky mise jsou podrobně popsány níže v části „Denní pokerová mise“.
  5. Stávající členové, mohou přijímat další speciální nabídky během období promo akce na základě rozhodnutí pořadatele.
 3. Členové, kteří ještě neprovedli vklad a mají nárok na účast v promo akci, obdrží roztočení na základě provedení svého prvního vkladu alespoň 10 $ v pokladně s použitím promo kódu VEGAS10 během období promo akce.

Nově registrovaní hráči

 1. Platí veškeré Všeobecné podmínky pro Bonusový balíček při registraci.
 2. Noví členové, kteří se zaregistrovali u 888poker, obdrží jedno roztočení zdarma ve hře Vegas Roller.
 3. Promo akce začne 16/05/16 a bude ukončena 12/06/16 (dále jen „období promo akce“). Bez ohledu na výše uvedené se pořadatel může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, promo akci kdykoliv okamžitě ukončit.
 4. Platnost nabídky získat roztočení zdarma ve hře Vegas Roller na základě registrace nového člena vyprší dne 12/06/16.
 5. Na základě provedení prvního vkladu ve výši alespoň 10 $ v pokladně s použitím promo kódu VEGAS10 během období promo akce obdrží oprávnění členové další roztočení ve hře Vegas Roller.
 6. Platnost nabídky získat další roztočení ve hře Vegas Roller vyprší dne 12/06/16.
 7. Tato nabídka vkladu nahrazuje veškeré jiné nabídky Uvítacího bonusu.
 8. Nabídka při vkladu popsaná výše platí pouze pro nové členy. Pořadatel si vyhrazuje právo podle svého uvážení vyřadit členy se souvisejícími účty z příjmu jakékoliv ceny pro roztočení ve hře Vegas Roller.

Podmínky denní pokerové mise:

 1. Hráči mohou vyhrát až 10 roztočení ve hře Vegas Roller za den, bez ohledu na to, kolik pokerových misí splní.
 2. Roztočení ve hře Vegas Roller bude zasláno hráčům e-mailem nebo prostřednictvím překryvného okna v 888poker lobby, během 72 hodin po splnění každé mise.
 3. Na základě splnění každé mise bude uděleno pouze jedno roztočení.
 4. Pravděpodobnosti a ceny pro roztočení jsou podrobně uvedeny v části „Vegas Roller“ níže.
 5. Dny se počítají od 0:00 GMT do 23:59 GMT.
 6. mise“ – plán bude stanoven pořadatelem.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoliv z daných misí (kdykoliv) zrušit, změnit nebo pozastavit.
 8. Mise jsou k dispozici pro hráče, kteří provedli jeden nebo více vkladů v pokladně 888poker.
 9. Po počátečním vkladu (první vklad) budou mít hráči nárok plnit mise pouze pokud obdrží příslušnou zprávu promo akce, která jim bude odeslána během 48 hodin po jejich prvním vkladu.

Mise „Vyhrajte s konkrétními kombinacemi“:

 1. Aby mohli vyhrát roztočení, musí hráči vyhrát hry s konkrétními zavřenými kartami (počáteční karty) během daného dne, jak je popsáno v nabídce.
 2. Nabídka platí pro hry o skutečné peníze Texas Hold’em, včetně her o peníze SNAP, s blindy 5 ¢-10 ¢ nebo více, a pro turnaje Sit & Go s buy-in 3 $ nebo vyššími.
 3. Nabídka nezahrnuje hry Freerolls a Heads Up.
 4. Kola her o peníze, v nichž jsou karty rozdány pouze 2 hráčům, jsou považována za kola „Heads up“ a budou z této nabídky vyloučena.
 5. Vyhranou kombinací se rozumí výhra banku nebo části banku po jakémkoliv kole sázek. To může zahrnovat jediného vítěze, remízu nebo oddělený bank.

Mise „Hrajte v turnajích“:

 1. Aby mohli vyhrát roztočení, musí hráči hrát během daného dne v určitém počtu turnajů, jak je popsáno v nabídce.
 2. Nabídka se týká vícestolových turnajů a turnajů Sit & Go, včetně turnajů SNAP.
 3. Nabídka platí pro turnaje s celkovým poplatkem buy-in 3 $ nebo více.
 4. Turnaje se počítají podle jejich času zahájení.
 5. Nabídka nezahrnuje turnaje Freerolls a Heads Up.
 6. „Hra v turnaji“ se počítá pouze tehdy, pokud jsou hráči během turnaje rozdány karty alespoň jednou.
 7. V případě, že se hráč zúčastní turnaje, který končí až po 00:00 GMT, obdrží roztočení, které se bude počítat jako součást mise pro následující den, který začíná v 00:00. Pokud turnaj končí před 00:00, budou roztočení počítána pro stejný den, a to až do 00:00. „Časem ukončení“ se rozumí čas vyřazení hráče.

Mise „Vyhrajte počet her“:

 1. Aby mohli vyhrát roztočení, musí hráči vyhrát během daného dne určitý počet her, jak je popsáno v nabídce.
 2. Nabídka platí pouze pro hry o skutečné peníze, včetně her o peníze SNAP.
 3. Nabídka platí pouze pro hry o peníze s blindy 5 ¢-10 ¢ nebo více.
 4. Nabídka nezahrnuje hry o peníze Heads up.
 5. Vyhranou hrou se rozumí výhra banku nebo části banku v jakémkoliv kole sázek. To může zahrnovat jediného vítěze, remízu nebo oddělený bank.
 6. Pro započítání „vyhrané hry“ není vyžadováno vyložení karet a může být počítána v „pre flopu“.

Mise „Dokončete s penězi“:

 1. Aby mohli vyhrát roztočení, musí hráči skončit během daného dne s penězi, jak je popsáno v nabídce.
 2. Nabídka se týká vícestolových turnajů, včetně turnajů SNAP a Sit &Go.
 3. Nabídka platí pro turnaje s poplatkem buy-in 3 $ nebo více.
 4. Nabídka nezahrnuje turnaje Freerolls a turnaje s 10 hráči nebo méně.
 5. V „týmových turnajích“ budou mít nárok pouze hráči skutečně „vyhrávající peníze“, zatímco hráči, kteří mají jen prospěch z „týmových výher“, se počítat nebudou.
 6. V turnajích „Knock Out“ budou za hráče skutečně „vyhrávající peníze“ považováni pouze hráči, kteří vyhrají výhry z hlavního banku výher. Peníze vyhrané pouze na základě vyřazení „Knockout“ se nezapočítávají.
 7. „Dokončete s penězi“ se počítá pouze tehdy, pokud hráč vyhraje část banku výher turnaje. Počítat se bude jakákoliv částka.
 8. V případě, že se hráč zúčastní turnaje, který končí až po 00:00 GMT, obdrží roztočení, které se bude počítat jako součást mise pro následující den, který začíná v 00:00. Pokud turnaj končí před 00:00, budou roztočení počítána pro stejný den, a to až do 00:00. „Časem ukončení“ se rozumí čas vyřazení hráče.

Vegas Roller

Pravděpodobnosti výhry každé ceny Vegas Roller jsou následující:

Cena Pravděpodobnost
Vstupenka na turnaj $3,000 Vegas Rush Tournament 65 %
3 X vstupenka na turnaj $3,000 Vegas Rush Tournament 30,9912 %
Vstupenka na turnaj $8,000 Crazy Eights Package Tournament 4,0006%
Balíček na $3,000 WSOP 2016 Crazy Eights 0,0079 %
Balíček na $12,500 WSOP 2016 Main Event Las Vegas 0,0003 %
 1. Ve velmi málo pravděpodobném případě, že hra Vegas Roller a překryvná zpráva „Blahopřejeme“ ukáží dvě rozdílné ceny, bude správná cena vždy určena podle překryvné zprávy „Blahopřejeme“. V případě jakéhokoliv rozporu dat bude správná cena vždy jednoznačně určena podle záznamů 888poker.
 2. Hráči budou moci ve hře Vegas Roller vyhrát následujících ceny:
  • Balíček v hodnotě 12 500 $ na WSOP 2015 Main Event Las Vegas (viz podmínky pro balíček na WSOP Las Vegas níže).
  • Balíček v hodnotě 3 000 $ na ‘Crazy Eights’ WSOP Event Las Vegas (viz podmínky pro balíček na WSOP Las Vegas níže).
  • Vstupenka na turnaj $3,000 Vegas Rush Tournament (viz podmínky turnajů níže).
  • Vstupenka na turnaj $8,000 Crazy Eights Package (viz podmínky turnajů níž).
 3. 888poker během promo akce udělí 50 balíčků v hodnotě 3 000 $ a 5 balíčků v hodnotě 12 500 $.
 4. V případě, že počet hráčů, kteří vyhrají balíček, překročí počet balíčků, které jsou k dispozici, si pořadatel vyhrazuje právo udělit takovým hráčům ekvivalentní cenu v penězích.
 5. Pokud dojde k technickým problémům s hrou Vegas Roller, pořadatel si vyhrazuje právo udělit hráčům, podle svého svobodného uvážení, vstupenku na denní turnaj $3,000 Vegas Rush Tournament jako kompenzaci.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravděpodobnosti výher každé ceny spolu se samotnými cenami, a zrušit nebo změnit promo akci podle svého uvážení.
 7. Vegas Roller roztočením vyprší platnost během 24 hodin od okamžiku odeslání e-mailu / překryvné zprávy s informací o roztočení hráči.

Turnaje Vytočte si cestu do Vegas

Během promo akce se budou konat následující turnaje:

$3,000 Vegas Rush turnaje Denně v 00:05, 12:05 a 19:05 GMT od 25/05/16 – 14/06/16
Turnaje $8,000 Crazy Eights Package Tournaments Dne 01/06/16, 08/06/16 a 15/06/16 v 20:05 GMT.
 1. Plány turnajů mohou být změněny na základě rozhodnutí pořadatele.
 2. Turnaje $3,000 Vegas Rush Tournament nabízejí následující ceny: Peněžní bank výher 3 000 $ + 100 vstupenek na turnaj $8,000 Crazy Eights Package Tournament pro 100 nejlepších hráčů.
 3. Turnaje $8,000 Crazy Eights Package Tournament nabízejí následující ceny: Peněžní bank výher 2 000 $ a 2 balíčky v hodnotě 3 000 $ na ‘Crazy Eights’ WSOP Event in Las Vegas pro 2 nejlepší hráče.
 4. Pro vstup na všechny turnaje je nutná vstupenka.
 5. V případě, že hráči vyhrají více vstupenek, než kolik budou moci použít ve hře Vegas Roller, veškeré nadbytečné vstupenky budou považovány za bezcenné.
 6. Pořadatel se může rozhodnout, podle svého absolutně svobodného uvážení, kdykoliv okamžitě uzavřít nebo změnit jakékoliv z nabídek v promo akci.

WSOP 2016 Las Vegas Všeobecné podmínky pro balíčky

 1. Cena balíčku WSOP Las Vegas 2016 Main Event není proplatitelná.
 2. V případě, že se vítězové výherního balíčku nebudou moci zúčastnit, nebude jim proplacena peněžní hodnota výhry.
 3. Hráči mohou svou cenu převést za předpokladu, že příjemcem bude stávající hráč 888poker, který provedl alespoň jeden vklad na svůj členský účet a který dosáhne v době zahájení WSOP Las Vegas 2016 Event věku alespoň 21 let. Bez ohledu na výše uvedené si 888poker vyhrazuje právo zakázat takový převod podle svého vlastního uvážení.
 4. V případě, že člen, který vyhrál cenu, ji nebude schopen z jakéhokoliv důvodu převést na jiného člena, bude taková cena stažena.
 5. Balíček v hodnotě 12 500 $ obsahuje: 5 nocí (10. až 15. července) v hotelu Vdara Hotel Las Vegas, vstupní poplatek buy-in na turnaj $10,000 Main Event tournament (Event 68), 1 500 $ na cestovní výdaje a kapesné (zaplaceno přímo na účet hráče u 888poker), pozvánku na exkluzivní 888poker party a pokerovou soupravu 888live. Všechny vstupní poplatky a poplatky buy-in na události budou zaplaceny hernou 888poker přímo organizátorovi turnaje a všechny výdaje na ubytování budou zaplaceny přímo hotelu.
 6. Balíček v hodnotě 3 000 $ obsahuje: 4 noci (1. až 5. července) v hotelu Rio Hotel Las Vegas, vstupní poplatek buy-in na turnaj $888 Side Event (Event 54), 1 400 $ na cestovní výdaje a kapesné (zaplaceno přímo na účet hráče u 888poker), pozvánku na exkluzivní 888poker party a pokerovou soupravu 888live. Všechny vstupní poplatky a poplatky buy-in na události budou zaplaceny hernou 888poker přímo organizátorovi turnaje a všechny výdaje na ubytování budou zaplaceny přímo hotelu.
 7. Účastí na této události se členové zavazují, že budou na WSOP Las Vegas 2016 jednat jako velvyslanci 888poker, což znamená, že budou mít povinnost během trvání události (včetně finálového stolu) nosit značkové oblečení / identifikační nášivky poskytnuté společností 888poker.
 8. Caesars Interactive Entertainment Inc a 888 poker neponesou odpovědnost za jakékoliv daňové povinnosti spojené s výhrou místa na WSOP Las Vegas 2016.
 9. Účastníci, aby mohli hrát na WSOP Las Vegas 2016, musí být starší 21 let. Od všech účastníků události bude požadováno prokázání věku (pasem nebo jiným platným identifikačním dokladem s podobiznou). Účastníci, kteří nebudou schopni takový důkaz předložit, budou z účasti na události vyloučeni bez jakékoliv náhrady.
 10. V případě, že vítěz balíčku nedosáhne v době konání WSOP Las Vegas 2016 věku 21 let, takový vítěz se nebude moci WSOP Las Vegas 2016 zúčastnit. Peněžní kompenzace nebude v takovém případě proplacena, vítěz však bude moci převést svou cenu podle bodu 7, jak je uvedeno výše.
 11. Účastí v promo akci udělujete společnosti 888 poker právo použít bez další náhrady vaše jméno a podobiznu k propagačním účelům a výslovně se v tomto ohledu vzdáváte jakýchkoliv nároků vůči společnosti 888poker a jejím přidruženým členům.
 12. V případě, že člen bude stále hrát na WSOP Las Vegas 2016 i po uplynutí 5 nocí ubytování, 888poker převezme povinnost uhradit náklady za další noci ubytování a za zajištění cesty, s úrovní a kvalitou takového ubytování a cesty podle vlastního uvážení 888poker.
 13. Během WSOP Las Vegas 2016 budou organizátoři turnaje dbát na dodržování přísných pravidel týkajících se chování hráčů, přičemž trestem za nedodržení těchto pravidel může být i diskvalifikace. Pokud budete na události WSOP Las Vegas 2016 pokutováni nebo diskvalifikováni v důsledku porušení pravidel stanovených organizátory turnaje, 888poker nepřijímá žádnou odpovědnost za zajištění vašeho vstupu na událost a neposkytne vám žádnou peněžní náhradu.
 14. Vstupem do turnaje 888poker WSOP Las Vegas 2016 každý účastník bezvýhradně přijímá tyto všeobecné podmínky, kterými se tato promo akce a přiznávání cen řídí.
 15. Platí veškerá pravidla 888poker týkající se podvodů a tajných dohod. Jakékoliv podvodné jednání bude mít za následek, že vítězi bude odebrána výhra a oddělení boje proti podvodným jednáním společnosti 888poker podnikne další kroky, které mohou zahrnovat i zrušení příslušného členského účtu u 888poker a diskvalifikaci z této promo akce.
 16. Výherci balíčků MUSÍ VLASTNIT PLATNÝ PAS A VÍZUM (POKUD JEJ POTŘEBUJÍ) NA DOBU ŠESTI MĚSÍCŮ PO DOBĚ KONÁNÍ WSOP LAS VEGAS 2016 a nesou výhradní zodpovědnost za získání jakýchkoliv víz potřebných k cestě. 888poker nepřebírá žádnou odpovědnost za situaci, kdy výherci nebudou moci odcestovat z důvodu nedostatků ve svých příslušných cestovních dokladech.
 17. Členové ponesou výhradní odpovědnost za přípravu svého cestovního plánu pro cestu na událost a z ní, a budou odpovědní za sjednání svého vlastního cestovního pojištění.
 18. 888poker neponese odpovědnost, poté, co si výherce vybere způsob cesty, za změny letů, ubytování ani za cokoliv jiného, co je spojeno s cestovním plánem.
 19. 888poker zakoupila místo na WSOP Las Vegas 2016 od dodavatele z třetí strany a proto nenese odpovědnost za jeho kvalitu a vy se výslovně v tomto ohledu vzdáváte jakýchkoliv nároků vůči společnosti 888poker.
 20. Vstupem do této promo akce každý účastník uděluje společnosti 888poker a jakýmkoliv dodavatelům z třetích stran, kteří poskytují jakékoliv služby v souvislosti s udělenou cenou, právo poskytnout jeho/její osobní údaje dodavateli z třetí strany, aby mohla být cena takovému účastníkovi předána.
 21. Pokud dojde k uzavření účtu člena nebo k jeho vlastnímu vyloučení kdykoliv do doby konání WSOP Las Vegas 2016, takový člen nebude oprávněn cenu přijmout.
 22. 888pokerrozhodnutí je ve všech záležitostech týkajících se udělení jakékoliv ceny konečné a nebude podléhat žádnému přezkoumání ani odvolání ze strany účastníka, ani jakékoliv třetí strany.
 23. Přihlášením se do promo akce se každý účastník zavazuje zbavit a zprostit společnost 888poker, její právní zástupce, přidružené organizace, dceřiné společnosti, agentury a jejich příslušné funkcionáře, ředitele, zaměstnance a zástupce odpovědnosti za naprosto jakoukoliv škodu vzniklou na základě promo akce nebo udělení výhry a zajistit je proti jakýmkoliv takovým škodám.
 24. Po každém vítězovi může být vyžadováno vyplnění a podepsání dokumentu o zřeknutí se práv na pojištění s jakýmkoliv dodavatelem ze třetí strany, který bude poskytovat služby v souvislosti s cenou, nebo s 888poker, a to ještě předtím, než bude moci cenu převzít. Po vítězích může být také společností 888poker nebo jakýmkoliv dodavatelem ze třetí strany, který bude poskytovat služby v souvislosti s cenou, vyžadováno podepsání dalších dokumentů ještě před dodáním ceny.
 25. Tyto všeobecné podmínky byly sepsány v anglickém jazyce. V případě jakéhokoliv rozporu mezi významem jakýchkoliv přeložených verzí těchto všeobecných podmínek a významem jejich verze v anglickém jazyce platí význam verze těchto všeobecných podmínek v anglickém jazyce.
 26. 888poker si vyhrazuje právo zrušit nebo odvolat pozvánky na živé události, nebo účast na živých událostech, bez peněžní kompenzace, pokud je u účtu právě prováděno vyšetřování, nebo pokud je účet uzavřen či zablokován. Mezi důvody může patřit, mimo jiné, podvod, spory nebo jakýkoliv jiný důvod, buď ze strany hráče nebo ze strany společnosti 888poker, a to kdykoliv.

Zásady bonifikace

Co to jsou Zásady bonifikace 888poker?

888poker zásady bonifikace stanovují, že:
 1. Na základě vlastního uvážení herny 888poker a pravidel stanovených níže mohou noví hráči v souvislosti s jejich prvním vkladem na svůj účet u 888poker získat 100% Uvítací bonus až 400 $. Herna 888poker si vyhrazuje právo omezit Uvítací bonus (i) na jeden bonus na domácnost nebo (ii) na jeden bonus na počítačový terminál.
  Pokud hráči získají jakýkoliv bonus v jiných měnách než v USD, budou takové bonusové částky připsány hráčům na základě částky v USD přepočtené podle příslušného denního směnného kurzu.
 2. Všechny pojmy „Uvítací bonus při počátečním vkladu“, „Bonus prvního vkladu“, „Bonus za přistoupení“ a „Počáteční bonus“ se vztahují ke stejnému Uvítacímu bonusu.
Všeobecné podmínky speciálního Uvítacího bonusu:
  1. Aby měl právo na jakýkoliv bonus zahrnutý jako součást této speciální promo akce 100% Uvítací bonus až 400 $ („promo akce“), musí si hráč otevřít nový účet 888poker a provést první vklad v hodnotě minimálního požadovaného vkladu nebo vyšší.
  2. Uvítací bonus bude poté převáděn na účet hráče postupně po částkách ve výši 10 $ pokaždé, když hráč nashromáždí 10 bonusových bodů na každý 1 $ Uvítacího bonusu. Například: Pokud provedete vklad 100 $, obdržíte svůj Uvítací bonus v postupných splátkách ve výši 10 $. Pokaždé, když nashromáždíte 100 bonusových bodů, bude na váš účet připsána částka 10 $, a to až do celkové výše 100 % částky vašeho vkladu = 100 $
  3. Bonusové body vám umožňují uvolnit veškeré bonusy prostřednictvím sázení. Bonusové body jsou shromažďovány, pouze pokud máte aktivní bonus. Takže nová lhůta, kterou jste přidali dříve, se stane lhůtou.
  4. Bonusové body můžete získat:
   • Hraním pokerových živých her – získáte 2 bonusové body (v příslušném případě) za každý 1 $ vašeho zaplaceného poplatku Rake.*
   • Hraním pokerových turnajů – získáte 2 bonusové body (v příslušném případě) za každý turnajový poplatek 1 $.
   • Hraním kasinových her (ze svého pokerového účtu) – získáte 1 BP (v příslušném případě) za každých 10 $ vsazených v kasinu.

    * Zaplaceným poplatkem Rake se rozumí část poplatku, za níž jste přímo odpovědní, na základě toho, jakou poměrnou částkou jste přispěli do banku zatíženého poplatkem Rake vzhledem k ostatním hráčům u stolu. Příklad: Pokud jste vsadili 25 $ do banku 100 $ (25 %) a od stolu byl vybrán poplatek Rake 4,00 $, zaplatili jste z celkové částky poplatku Rake částku 1,00 $ (25 %), za níž získáváte 2 bonusové body (v příslušném případě).
  5. Platnost Uvítacího bonusu vyprší za 90 dní od vašeho prvního vkladu.
  6. Hráči, kteří získají plnění z této promo akce, nebudou mít právo na získání plnění z jakýchkoliv jiných promo akcí pro první vklad.
  7. Obdobně hráči, kteří získají plnění z jiné nabídky spojené s prvním vkladem, nebudou mít právo na získání plnění z této promo akce, nebude-li uvedeno něco jiného.
  8. Hráči mohou po provedení svých počátečních vkladů provádět vklady za účelem dosažení určitých bonusových úrovní, pro účely získání Uvítacího bonusu však bude brána v úvahu pouze částka počátečního vkladu.
  9. 888poker vloží všechny bonusy na účet hráče během sedmdesáti dvou (72) hodin od okamžiku, kdy hráč získá právo na jejich obdržení.
  10. Všeobecné podmínky promo akce musí být chápány společně s podmínkami uživatelské smlouvy.
  11. Tato promo akce je časově omezena. 888poker si vyhrazuje právo ukončit promo akci kdykoliv dle vlastního uvážení.
  12. Promo akce bude zahájena 5. dubna 2011 a ukončena stanoveným dnem, zveřejněným na webové stránce 888poker.com.
  13. Hráči mohou získat právo pouze na jeden Uvítací bonus – hráči, kteří provedli svůj první vklad s jedním ze „skinů“ společnosti 888 a kteří mají nebo dříve měli účet na jakékoliv webové stránce, která byla majetkem společnosti 888 nebo byla touto společností provozována, včetně jakéhokoliv „skinu“, nebudou mít na získání Uvítacího bonusu nárok.
  14. Hráči, kterým byl v registračním formuláři nabídnut kalkulační nástroj 888poker, budou oprávněni přijmout tento nástroj navíc ke svému Uvítacímu bonusu, pokud provedou svůj první vklad během dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku registrace.
 1. Tyto zásady bonifikace platí pro všechny prostředky z událostí nebo promo akcí, které byly přijaty nad rámec pravidelných výplat.
 2. Pro všechny peněžní prostředky z událostí nebo promo akcí, které byly přijaty nad rámec normálních výplat, platí veškeré Zásady pro výběry peněz a Zásady ochrany soukromí 888poker.
 3. Veškeré okamžité (nečekající) bonusy mohou být vybrány teprve poté, co hráč nashromáždí 2,5 bonusového bodu na každý 1 $ částky přijímaného bonusu. Hráč musí například nashromáždit 25 bonusových bodů, aby si mohl vybrat bonus v celkové výši 10 $. Jakmile budou splněny všechny požadavky týkající se předchozího sázení, budou peníze bonusu, včetně všech výher generovaných z bonusu, připraveny k výběru.
 4. 888poker si vyhrazuje právo zadržet částku jakéhokoliv bonusu z výběru peněz hráče.
 5. U veškerých bonusů a propagačních nabídek a výher vztahujících se k těmto bonusům a propagačním nabídkám musí být požadavky na nashromáždění bodů u 888poker splněny ve lhůtě třiceti (30) dní od okamžiku, kdy byly příslušné částky připsány na účet člena, nebo v průběhu lhůty uvedené v oznámení propagační nabídky, je-li tato lhůta odlišná. V opačném případě budou veškeré částky bonusu a propagační nabídky (a v některých případech i veškeré výhry generované na základě tohoto bonusu a propagační nabídky) nevyužité hráčem během příslušného časového období zrušeny a odebrány z hráčova herního účtu.
 6. Bez ohledu na změnu ustanovení uživatelské smlouvy si 888poker vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení a v době podle vlastního výběru, stáhnout, zrušit nebo změnit jakékoliv bonusy a propagační nabídky, nebo jejich jakékoliv části.
 7. Veškeré výhry generované na základě peněz bonusu, ať již v plné výši nebo částečně, budou vyplaceny vyhrávajícímu hráči následujícím způsobem: (i) platba na hráčův skutečný herní účet až do výše částky sázky, která byla zaplacena ze skutečných peněz; (ii) platba do hráčovy „bonusové peněženky“ až do výše částky původního bonusu použité k zaplacení sázky, nebo až do výše částky, která byla v hráčově „bonusové peněžence“ před zaplacením sázky, podle toho, která z těchto částek je vyšší; a (iii) platba zbývající částky výhry na hráčův skutečný herní účet, pokud je výhra spojena s pokerovými hrami, nebo do „bonusové peněženky“, pokud byla většina částky bonusu hrána v kasinových hrách.
 8. Váš účet je tvořen jak Dostupnými prostředky (prostředky, které lze použít v jakékoliv příslušné hře nebo k výběru peněz podle Zásad výběrů peněz), tak Omezenými prostředky (celkové množství bonusových prostředků, u nichž dosud nebyl splněn požadavek na vsazení, a veškeré výhry spojené s takovými bonusovými prostředky). Pokud máte na svém účtu jak Dostupné prostředky, tak Omezené prostředky, budou při dalším sázení jako první použity Omezené prostředky. Dostupné prostředky budou použity teprve poté, co se bude zůstatek vašich Omezených prostředků rovnat nule. Pokud provedete sázku v kasinových hrách pomocí pouze Omezených prostředků a vyhrajete, obdržíte, v závislosti na měně vašeho účtu, ve výhrách maximálně 500 $/500 €/500 £. Pokud vaše výhry překročí částku 500 $/500 €/500 £, obdržíte pouze 500 $/500 €/500 £.
 9. Jackpotové výhry se nebudou zvyšovat na základě sázek provedených z Omezených prostředků, roztočení zdarma, bonusů FreePlay nebo kuponů. Jackpotové výhry budou zvyšovat pouze sázky provedené z Dostupných prostředků.
 10. Bonusy se liší podle nabídek, v nichž byly hrány, a mohou být zahrnuty ve více než jedné nabídce.
 11. U všech bonusů a promo nabídek a jakýchkoliv výher generovaných prostřednictvím sázení jakýchkoliv výše uvedených prostředků bude zrušen výběr peněz, pokud nebudou kompletně splněny veškeré příslušné podmínky.
 12. Pokud není částka poplatku buy-in vrácena během zrušení / vypršení platnosti / odebrání bonusu, které následovalo po výběru peněz, bude mít bonus stav „otevřené transakce“. Během vyplacení budou poté výhry rozděleny k tomuto bonusu běžným způsobem (jako by nedošlo ke zrušení / vypršení platnosti / odebrání bonusu, které následovalo po výběru peněz). Jakmile nebudou na tomto bonusu váznout žádné otevřené transakce, bude bonus zrušen.
 13. Berte laskavě na vědomí, že během kampaně nebo propagační akce, v níž získáte jakékoliv další bonusové částky, ať již se bude jednat o součást původního bonusu nebo o samostatnou částku, může být po vás předtím, než budete moci požádat o výběr peněz a jakýchkoliv nashromážděných výher, vyžadováno nashromáždění dalších bodů.
 14. V případě, že herna 888poker bude mít důvodné podezření, že hráč zneužívá nebo se pokouší zneužít jakýkoliv typ bonusu, herna 888poker si vyhrazuje právo: (i) ukončit hráči členství u 888poker; (ii) zadržet všechny peníze na účtu takového hráče; a (iii) v budoucnu bránit hráči v přístupu do pokerové herny.
 15. V případě, že herna 888poker bude mít důvodné podezření, že kteříkoliv hráči jednající ve skupině se pokoušejí nebo pokoušeli zneužít jakoukoliv bonusovou nabídku, vyhrazuje si herna 888poker právo zablokovat všechny příslušné účty a na dobu neurčitou zadržet peníze na těchto účtech.
 16. V případě, že bude bonus z jakéhokoliv důvodu z vašeho účtu odebrán, si vyhrazujeme právo odebrat celou částku bonusu společně s veškerými výhrami získanými na základě tohoto bonusu, bez ohledu na jakékoliv nashromáždění bodů, ke kterému mohlo v souvislosti s uvedeným bonusem dojít.
 17. Do splnění požadavků na celkovou výši vsazených peněz se započítávají sázky vsazené ve všech hrách u 888casino, sázky vsazené v některých hrách se však započítávají s vyšší hodnotou než sázky vsazené v jiných hrách. V následujícím seznamu jsou uvedeny procentuální podíly sázek započítávané do splnění požadavků na celkovou výši vsazených peněz pro jednotlivé typy her:


 18. Započítávané podíly do požadavku na sázení
  Kategorie hry Započítávaný podíl hry
  Video hrací automaty a hrací automaty, stírací karta Scratch card, Keno, Race, Arcade, Dice a všechny ostatní hry, které nejsou uvedeny v tabulce 100 %
  Všechny verze her Roulette, Pai Gow Poker, Caribbean Poker, Triple Card Poker a pokerové stolní hry 20 %
  Všechny verze hry Blackjack, Live Blackjack, Hi-Lo, VideoPoker, Power Video Poker, Baccarat, Live Baccarat, Live Casino Hold'em a Live Roulette 10 %
  Craps 5 %
  Příklady:
  • Vsadíte 500 $ ve video hracích automatech a do částky požadované ke vsazení se započte celá částka 500 $ (100 %).
  • Vsadíte 500 $ ve hře Roulette a do částky požadované ke vsazení se započte částka 100 $ (20 %).
 19. Jakékoliv výhry získané na základě bonusu mohou být vybrány teprve po splnění podmínky na vsazení povinné celkové částky. Pokud si přejete odebrat Uvítací bonus a výhry za účelem vybrání si vašeho počátečního vkladu, obraťte se laskavě na naše Oddělení členské podpory.
 20. Bonusové body nashromážděné prostřednictvím sázení sázek s nízkým rizikem ve všech verzích her Wild Wheel, Roulette, Baccarat a Craps nebudou z hlediska požadavků na výběr peněz podle Zásad bonifikace 888poker započítávány jako platná sázka. Vyhrazujeme si právo zadržet jakoukoliv částku přesahující původní vklad člena z výběru peněz člena v případě, že byla částka herního bonusu vsazena v některé z výše uvedených her.
 21. V tomto dokumentu jsou uvedeny Všeobecné podmínky pro bonusový balíček při registraci.
 22. Všeobecné podmínky týkající se vstupenek na turnaje (dále jen „TrT“ nebo „TrTs“).
  1. Vstupenku na turnaj můžeme hráči přiznat jako druh bonusu.
  2. Vstupenka na turnaj představuje vstupenku k účasti v námi vybraných pokerových turnajích a turnajích Sit & Go.
  3. Můžeme kdykoliv a podle svého vlastního uvážení změnit turnaje, v nichž může být vstupenka použita.
  4. Vstupenka na turnaj představuje pevně danou hodnotu a je možné ji použít pouze v turnajích, které mají poplatek buy-in s hodnotou stejnou jako má vstupenka na turnaj. Aby nedošlo k nedorozumění, upozorňujeme, že vstupenky na turnaje nelze použít jako poplatek buy-in v turnajích s poplatkem buy-in s hodnotou nižší než má vstupenka na turnaj.
  5. Vstupenku na turnaj nemůže hráč použít k opětovnému nákupu žetonů ani k přidání žetonů do svého sloupku žetonů během turnaje.
  6. Vstupenky na turnaje nelze: (i) vyměňovat nebo proměňovat za peníze; (ii) spojovat dohromady za účelem vytvoření vstupenky s vyšší hodnotou; nebo (iii) převádět hráčem na jiného hráče.
  7. Každá vstupenka na turnaj bude přiznána s datem ukončení platnosti. Pokud je vstupenka na turnaj přiznána jako součást promo akce, její platnost vyprší s datem: (i) ukončení nebo vypršení platnosti takové promo akce; nebo (ii) vypršení platnosti vstupenky na turnaj. Jakmile vyprší platnost vstupence na turnaj nebo jakmile bude promo akce ukončena, hráč takovou vstupenku na turnaj ihned ztratí.
  8. Pokud vstupenku na turnaj přiznáme na jakýkoliv turnaj, který bude zrušen ještě před jeho zahájením, pak, pokud nebude v podmínkách promo akce uvedeno něco jiného, takové vstupence nevyprší platnost ani nebude ukončena, ale hráč ji bude moci použít v jiném turnaji podle našeho výběru.
  9. V případě, že vstupenka na turnaj bude použita v jakémkoliv turnaji, který poté zrušíme až po jeho zahájení, pak, pokud nebude v podmínkách promo akce uvedeno něco jiného, bude kompenzace hráči stejná jako kompenzace pro hráče, kteří se zaregistrovali do turnaje s použitím peněz ze svého herního účtu.
 23. Všeobecné podmínky týkající se roztočení zdarma a bonusů FreePlay:
  1. Všechna roztočení zdarma a bonusy FreePlay připsané na účet hráče musí být odehrány během 14 dní, po uplynutí této lhůty budou nevyužitá roztočení zdarma a bonusy FreePlay z účtu odebrány.
  2. Výhry z roztočení zdarma a bonusů FreePlay jsou považovány za bonus a podléhají podmínkám vsazení bonusu a všem dalším podmínkám pro bonusy.
  3. Výhry z roztočení zdarma a bonusů FreePlay jsou přiznány teprve poté, co člen dokončí hraní všech svých roztočení zdarma nebo bonusů FreePlay.
  4. Na roztočení zdarma a bonusy FreePlay se vztahuje omezení maximální částky výhry, jak je uvedeno ve všeobecných podmínkách konkrétní promo akce.
 24. Všeobecné podmínky týkající se kuponů:
  1. Kupon můžeme hráči přiznat jako typ bonusu.
  2. Kupon lze použít pouze k účasti v námi vybrané jackpotové hře.
  3. Můžeme kdykoliv a podle vlastního uvážení změnit jackpotovou hru, pro níž může být kupon použit.
  4. Kupony nelze: (i) vyměňovat nebo proměňovat za peníze; (ii) spojovat dohromady za účelem vytvoření kuponu s vyšší hodnotou; nebo (iii) převádět hráčem na jiného hráče.
  5. Všechny kupony připsané na účet hráče musí být použity nejpozději: (i) do 14 dní od jejich připsání na účet hráče; nebo (ii) do data vypršení platnosti spojeného s daným kuponem. Jakékoliv nevyužité kupony budou poté odebrány z účtu hráče.
  6. Hráči, kteří použijí kupon ke hře jackpotové hry, budou oprávněni vyhrát a přijmout kompletní výhru jackpotu, nikoliv však žádnou jinou částku v souvislosti s jackpotovou hrou.
  7. Kompletní jackpotová výhra vyhraná prostřednictvím kuponu nebude podléhat žádným požadavkům na vsazení.
Poslední aktualizace 1. srpna 2016
 
     

Copyright 2002 - 2017 Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited., dceřiná společnost ve výhradním vlastnictví společnosti 888 Holdings plc.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je zaregistrována na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost 888 Holdings plc je kotovaná na londýnské burze cenných papírů.
Společnost Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited je držitelem licence a poskytuje online herní služby podle zákonů Gibraltaru (licence pro hazardní hry hrané na dálku č. 022 a 039), a neposkytuje žádné informace ohledně zákonnosti takových služeb v jiných jurisdikcích.
Naše herní služby ve Spojeném království provozuje společnost 888 UK Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná Komisí pro hazardní hry Velké Británie.
Naše služby v členských státech Evropské unie (s výjimkou států, pro které jsou naše služby poskytovány na základě místních licencí) provozuje společnost Virtual Digital Services Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, který je součástí Evropské unie.
Společnost Virtual Digital Services Limited funguje podle gibraltarské licence pro provozování hazardních her.
Naše sázkové produkty provozuje v Irsku společnost 888 Ireland Limited, společnost zaregistrovaná na Gibraltaru, která je licencovaná a regulovaná organizací Ireland's Revenue Commissioners.
Naše adresa: 601-701 Europort, Gibraltar.
Vybízíme k zodpovědnému hraní a podporujeme organizaci GamCare.